Loyalitet er hjertet i et fællesskab som vores. Hvis du får loyalitetsrabat, kan du se den på Min Side

Når du har en forsikring hos os, er vi sammen om at dække hinanden. Også når det går godt. Derfor får loyale medlemmer igen i år rabat.

Som tak for loyaliteten giver vi i år rabat til alle jer, der har haft en indboforsikring hos os i 2 år eller mere. Og i år har vi næsten fordoblet det samlede beløb i forhold til sidste år og giver hele 250 mio. kr. tilbage.

På Min Side kan du se, hvad vi forventer at udbetale til dig i år og glæde dig i god tid. Det nøjagtige beløb får du i december.

Se vilkår nederst på denne side.

Se din rabat på Min Side

Regnestykket bag rabatten

Loyalitet skal belønnes, når det er muligt – for det er hjertet i et forsikringsfællesskab som vores. Derfor vurderer vores bestyrelse hvert år i december, om vi kan udbetale loyalitetsrabat året efter og hvor meget.

Hvem får rabat?
For at få pengene udbetalt skal du have haft en indboforsikring hos os uafbrudt i mindst 2 år og en rabat på mindst 75 kr. Du får rabat på alle dine forsikringer, dog med få undtagelser*.

Hvor meget får jeg?
Din rabat afhænger af årets rabatsatser, hvor længe du har haft din indboforsikring, og hvor mange øvrige forsikringer du har. Hvis dine forsikringer ændrer sig i løbet af året, kan du først se dit endelige beløb til december.

*Entrepriseforsikring, forlænget rejseforsikring, Falck vejhjælpsdækning, erhvervsforsikringer og kollektive forsikringer.

Øvrige vilkår

Det er et nyt tiltag, at vi viser loyalitetsrabatten på Min Side hele året. Lige nu vises rabatten med følgende forbehold:

  • Rabatten er et estimat og LB Forsikring er ikke berettiget til at godtgøre for en eventuel difference i det endelige beløb.
  • Rabatten afhænger af dine forsikringer og tilvalg, men lige nu opdaterer vi ikke rabatten løbende. Alle ændringer vil selvfølgelig indgå i din endelige rabat, som vi udregner og udbetaler til december 2022.
  • Rabatten er lige nu baseret på dine oplysninger pr. 14. februar 2022. Hvis du siden da har ændret i dine forsikringer, må du forvente, at din endelige rabat er anderledes end dit forventede beløb på Min Side.
  • Hvis din husstands samlede loyalitetsrabat er under 75 kr., bliver den ikke udbetalt, og du kan ikke se den på Min Side.

Loyalitetsrabatten bliver fordelt mellem medlemmerne i Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA, som alle er en del af forsikringsfællesskabet LB Forsikring. Loyalitetsrabatten er ikke en del af LB Forsikrings generelle forsikringsbetingelser. Vi kan når som helst ændre ordningen. En evt. rabat for 2023 vil blive meldt ud i december 2022.