Vores forsikringer vinder for 12. gang bedst i test

Det er 3. gang vores indboforsikring vinder Bedst i test i Tænk Penges test af indboforsikringer

Forbrugerrådets magasin Tænk Penge har i en test af indboforsikringer kåret Lærerstandens Brandforsikring, der ligesom Bauta Forsikring er en del af LB Forsikring, Bedst i test.

Laveste pris og gode dækninger
At vi får den bedste placering i testen, skyldes specielt den lave pris på indboforsikringen, men også de gode dækninger.

I testen scorer vi højst på den samlede bedømmelse på 65 i forhold til pris og dækning.

"Lærerstandens Brandforsikring er testvinder og tildeles et Bedst i test, da indboforsikringen er blandt de billigste i testen, og dækningen er blandt de bedste i testen". Læs artiklen fra Tænk Penge her.

Vores indboforsikring indeholder psykologhjælp og rådgivning ved ID-tyveri udover dækningen af skader ved ødelagt eller stjålet indbo, ansvar og retshjælp.

I forhold til kundetilfredshed scorer LB Forsikring højt. Vi har i flere år haft de mest tilfredse kunder i forsikringsbranchen. Vi er meget stolte af, at vores medlemmer er tilfredse med deres forsikringer.

Om Tænk Penges test
Testen omfatter bl.a. pris, herunder eventuel samlerabat, forsikringsdækning og kundetilfredshed for 15 forsikringsselskaber.

Tilbud på forsikring?
Læs mere om vores forsikringer her, eller kontakt os på 33 15 15 45.

Andre af vores forsikringer der er kåret Bedst i test eller Anbefaler

Vores forsikringer er samlet set bedst på pris og kvalitet

I oktober 2019 lavede Forbrugerrådet Tænk Penge en analyse af, hvilke forsikringsselskaber der har den bedste og billigste samlede forsikringspakke (indbo-, bil-, ulykke- og husforsikring). Vi blev kåret som samlet vinder og Bedst i test. Vi klarede os især godt prismæssigt og kvalitetsmæssigt.

Kåringen var bemærkelsesværdig, fordi vi ikke arbejder med samlerabat – modsat andre forsikringsselskaber, der placerer sig godt i testen. Alligevel kan prisen hamle op med de andre forsikringsselskaber.

Forbrugerrådet Tænk Penge anbefaler vores bilforsikring

I oktober 2019 testede Forbrugerrådets magasin Tænk Penge bilforsikringer, hvor vores bilforsikring blev kåret Anbefaler blandt 16 forskellige forsikringsselskaber.

Samlet set bedste dækning

Forbrugerrådet fremhæver, at vi tilbyder den samlet set bedste dækning, kundetilfredshed og statistik fra ankenævnssager. Desuden er prisen blandt de billigste i testen. 

Vores indboforsikring er kåret Bedst i test for 4. gang i træk

I oktober 2019 testede Forbrugerrådets magasin Tænk Penge 16 forsikringsselskabers indboforsikringer. Vores indboforsikring blev kåret Bedst i test for 4. gang i træk - vi har også fået kåringen, da Forbrugerrådet testede i 2018, 2017 og 2015.

Lav pris og god dækning
Tænk Penge fremhæver, at prisen er den billigste i testen, og dækningen blandt de bedste.

Vores ulykkesforsikring er Bedst i test for 4. gang i træk

I Juni 2019 testede Forbrugerrådets magasin Tænk Penge 13 forsikringsselskabers ulykkesforsikringer. Vores ulykkesforsikring blev kåret Bedst i test for 4. gang, da vi også har fået kåringen i 2013, 2015 og 2017. Samlet set er vores forsikringer blevet kåret Bedst i test eller Anbefaler 13 gange.

Lav pris og gode betingelser  
Tænk Penge fremhæver, at prisen er blandt de billigste i testen, og at vi har de næstbedste betingelser for forsikringsdækning – kun overgået af GF Forsikring, som også modtager kåringen.

Vores indboforsikring Bedst i test for 3. gang i træk

I august 2018 testede Forbrugerrådets magasin Tænk Penge 15 forsikringsselskabers indboforsikringer. Vores indboforsikring blev kåret Bedst i test for 3. gang, og samlet set er vores forsikringer blevet kåret Bedst i test eller Anbefaler 12 gange. 

Laveste pris, gode dækninger og tilfredse kunder
Tænk Penge fremhævede især den lave pris og de gode dækninger på vores indboforsikring som årsagen til den flotte placering i testen.

"Lærerstandens Brandforsikring er testvinder og tildeles et Bedst i test, da indboforsikringen er blandt de billigste i testen, og dækningen er blandt de bedste i testen".

I forhold til kundetilfredshed scorer vi også højt. Vi har i flere år haft de mest tilfredse kunder i forsikringsbranchen.

Tænk Penge anbefaler vores husforsikring

I februar 2018 testede Forbrugerrådets magasin Tænk Penge husforsikringer, hvor Lærerstandens Brandforsikring, der ligesom Bauta Forsikring er en del af LB Forsikring blev kåret Anbefaler blandt 16 forskellige forsikringsselskaber.

Positivt at vi ikke tilbyder samlerabat

Tænk penge fremhæver også LB Forsikring, da vi ikke tilbyder samlerabat, hvilket gør det nemmere for forbrugeren at gennemskue den reelle pris, og det derfor også nemmere at sammenligne priser.

Vores ulykkesforsikring kåret Bedst i test for 3. gang

I oktober 2017 lavede Forbrugerrådets magasin Tænk Penge en test af ulykkesforsikringer, hvor Lærerstandens Brandforsikring, der ligesom Bauta Forsikring er en del af LB Forsikring blev kåret Bedst i test for 11. gang i træk.

God dækning og lave priser
Tænk Penge fremhæver især den gode dækning og den lave pris på vores ulykkesforsikring, som årsagen til den flotte placering i testen. De fremhæver også det, at LB Forsikring har få sager i Ankenævnet for Forsikring og tilfredse kunder som en væsentlig årsag til, at vi vinder Bedst i Test.

Vores bilforsikring kåret Bedst i test igen

I juni 2017 lavede Forbrugerrådets magasin Tænk Penge en test af bilforsikringer, hvor Lærerstandens Brandforsikring, der ligesom Bauta Forsikring er en del af LB Forsikring, blev kåret Bedst i test for 10. gang i træk. 

Lave priser
Den flotte placering skyldes særligt den lave pris på bilforsikringen. Tænk Penge fremhæver:

"Lærerstandens Brandforsikring er et generelt billigt selskab at tegne bilforsikring i, og selskabet har gode forsikringsvilkår, tilfredse kunder og få sager i Ankenævnet for Forsikring."

Vores indboforsikring kåret Bedst i test igen

I Februar 2017 lavede Forbrugerrådets magasin Tænk Penge en test af indboforsikringer, hvor Lærerstandens Brandforsikring, der ligesom Bauta Forsikring er en del af LB Forsikring, blev kåret Bedst i test for 9. gang i træk. 

Laveste pris og gode dækninger
At vi får den bedste placering i testen, skyldes specielt den lave pris på indboforsikringen, men også de gode dækninger.

I testen scorer vi højst på den samlede bedømmelse på 68 i forhold til pris, det vil sige, at vi har den billigste pris. Og så ligger vi højt i forhold til, hvem der er dækket af indboforsikringen, og hvad den dækker.

"Lærerstandens Brandforsikring er topscoreren med den højeste samlede bedømmelse i procent".

Kåret Bedst i test af forsikringer og samlerabat

I april 2016 lavede Forbrugerrådets magasin Tænk Penge en test af samlerabat i ni forskellige forsikringsselskaber. Lærerstandens Brandforsikring, der sammen med Bauta Forsikring er en del af LB Forsikring blev for 8. gang i træk kåret Bedst i test.

Samlerabatter betaler sig ikke
Forbrugerrådet Tænk Penges test viser, at det generelt ikke kan betale sig at samle forsikringerne i ét selskab, selv med samlerabat indregnet i prisen. Tænk Penge fremhæver:

"Forsikringsselskaberne Alka og Lærerstandens Brandforsikring binder ikke med samlerabatter, og de klarer sig alligevel prismæssigt bedre end de øvrige selskaber i testen".

Vores husforsikring kåret Bedst i test igen

I februar 2016 blev vores husforsikring kåret Bedst i test.

Lave priser og god dækning
Den gode placering skyldes særligt den lave pris og den gode dækning på husforsikringen – ligesom i 2013. Tænk Penge fremhæver:

"Lærerstandens Brandforsikring og Alka tildeles begge Bedst i Test. Lærerstandens Brandforsikring er det selskab, der har den bedste dækning, og den gennemsnitspris, testen er kommet frem til, er blandt de laveste priser".

Vores ulykkesforsikring kåret Bedst i test igen

I 2015 blev vores ulykkesforsikring kåret Bedst i test.

Lave priser og høj tilfredshed
Den gode placering skyldes særligt den lave pris og den gode dækning på ulykkesforsikringen – ligesom i 2013, hvor vi også blev kåret Bedst i test. Tænk Penge fremhæver:

”Lærerstandens Brandforsikring og Alka tilbyder deres kunder en dækning på ulykkesforsikring, som er den bedste samlede dækning i testen. Prisen hos begge forsikringsselskaber, både med og uden samlerabat, er blandt de laveste i testen. Begge selskaber klarer sig også godt, når det gælder kundetilfredshed og klager i Ankenævnet for Forsikring og tilbyder en både god og billigere ulykkesforsikring.”

Vores bilforsikring kåret Bedst i test

Tænk Penge kårede i juni 2015 vores bilforsikring Bedst i test.

Bilforsikringerne blev testet med udgangspunkt i 10 eksempler. Testen viste, at vi tilbød den laveste selvrisiko, blandt de 11 selskaber, der var med.

Med i betragtningen var også, at Lærerstandens Brandforsikring, der sammen med Bauta Forsikring er en del af LB Forsikring, udmærkede sig ved at have gode forsikringsvilkår, tilfredse kunder og få sager, som tabes i Ankenævnet for Forsikring. Tænk Penge fremhævede:

”Lærerstandens Brandforsikring er det eneste selskab, der generelt har billige priser i alle de ti eksempler, og dette forsikringsselskab kan altså anbefales, uanset om du er en ny bilist med en billig bil eller en erfaren bilist med en dyrere bil”.

Vores indboforsikring kåret Bedst i test

Tænk Penge kårede i februar 2015 vores indboforsikring Bedst i test.

Det var især den lave pris og den gode dækning, der gav den gode placering i testen. Lærerstandens Brandforsikring, der sammen med Bauta Forsikring er en del af LB Forsikring, var det billigste forsikringsselskab i testen og scorede højest i den samlede bedømmelse.

Testen slog ned på at vores indboforsikring, Indbo Basis, ikke indeholder el-skadedækning, hvilket trak ned på den samlede score. Vi anbefaler altid, at du udvider med Indbo PLUS, der giver dig dækning for el- og elektronikskader. Forsikringen koster 276 kr. om året (2015).

I testens sammenligning af klager, hvor kunden fik medhold, lå vi højt i bedømmelsen. Og i forhold til kundetilfredshed scorede vi højst.

Testen omfattede pris, dækning og kundetilfredshed for de 9 største forsikringsselskaber på markedet for skadesforsikring.

Vores rejseforsikring kåret Bedst i test

Tænk Penge kårede i april 2014 vores rejseforsikring Bedst i test.

Det var specielt kvaliteten af vores rejseforsikring, Rejseforsikring Verden, og den lave pris, der gav den gode placering i testen. Rejseforsikring Verden lå højst placeret når det gjaldt, hvem der er omfattet af forsikringen, rejsens varighed og formål, erstatningsrejse og afbestillingsforsikring.

I testens sammenligning af klager, hvor kunden fik medhold, lå vi højt i bedømmelsen. Og i forhold til kundetilfredshed scorede vi højst.

Testen omfattede pris, dækning og kundetilfredshed for de 10 største forsikringsselskaber, der tilbyder rejseforsikringer.

Vores ulykkesforsikring kåret Bedst i test

Tænk Penge kårede i september 2013 vores ulykkesforsikring Bedst i test og testvinder.

Den gode placering i testen skyldtes særligt den lave pris på ulykkesforsikringen, men også i testens sammenligning af kundetilfredshed og klager fik vi den bedste bedømmelse.

Testen omfattede pris, dækning og kundetilfredshed for de syv største forsikringsselskaber, der tilbyder ulykkesforsikringer.

Vores husforsikring kåret Bedst i test

Tænk Penge kårede i juni 2013 vores husforsikring Bedst i test og testvinder.

Det var selskabets gennemskuelighed prissætningen, der især blev fremhævet i testen og var udslagsgivende for, at vi blev testvinder. Testen viste desuden, at vores husforsikring har samme gode dækning som i langt dyrere selskaber – bare til en lavere pris.

Testen omfattede pris, selvrisiko og dækning for 8 forsikringsselskaber, der tilsammen dækker 76% af markedet.

Vi fik som eneste selskab bedømmelsen ”god”.