Nedsæt risikoen for ID-tyveri, og reagér hurtigt, hvis skaden er sket

ID-tyveri bliver ofte omtalt i medierne, og både en række statslige virksomheder og kommuner har været udsat for en hacking med ID-tyveri til følge.

Det er en ubehagelig oplevelse, at andre misbruger dit navn, og det kan tage tid både at opdage og rydde op efter et ID-tyveri.

Med dit personnummer i hånden kan andre bl.a. åbne bankkonti, oprette lån og foretage indkøb på nettet i dit navn.

Du kan ikke forhindre indbrud i registre, men du kan sørge for, at det ikke er dig selv, der giver dit cpr-nummer til tyven.

Gode råd til at undgå ID-tyveri
Vi har samlet gode råd om, hvad du kan gøre for at undgå, at ID-tyveri sker.

 • Undlad at oplyse dit personnummer til andre end virksomheder og myndigheder, der har behov for at kende dit personnummer
 • Oplys aldrig dit personnummer ved telefoniske henvendelser fra personer, du ikke har bedt om at blive kontaktet af
 • Undlad at handle på hjemmesider, hvor personnummer bruges som identifikation. Det er ikke nødvendigt at oplyse dit personnummer, når du indhenter et tilbud eller køber en vare, og derfor er det som udgangspunkt også ulovligt, at forhandleren registrerer dit fulde personnummer, når du køber varer. De første 6 cifre er typisk nok information til at oprette i et virksomhedskartotek
 • Brug en kryptereret e-mail, hvis du har brug for at sende dit personnummer til fx bank, forsikringsselskab eller en myndighed
 • Opret en spærrekode på dine digitale enheder, så andre ikke kan få adgang til dine oplysninger, hvis du mister den/dem
 • Undlad at gemme adgangskoder til sider, der indeholder personfølsomme oplysninger og log altid ud fra sider, hvor du er logget på med NemID
 • Installer de nyeste virusprogrammer og firewalls
 • Tøm dine digitale enheder, fx computere før du sælger dem
 • Få spærret dit simkort, hvis du mister din mobiltelefon
 • Sørg for at man ikke kan læse dit personnummer eller andre personfølsomme oplysninger på det papiraffald, du smider ud
 • Brug flere forskellige adgangskoder, når du opretter profiler på nettet

Tag kontrol over dine data og dit digitale liv
Megen af vores færden sker via sociale medier som Facebook, Linkedin mv. Og du bør også dér overholde regler om fx ikke at dele dit cpr-nummer, og ikke engang din fødselsdag, da det kan bruges af identitetstyve verden over. Sådan skriver Pernille Tranberg, der er grundlægger af DataEtics Consulting, i guiden Digitalt selvforsvar som LB Foreningen har støttet via vidensportalen License2share, der arbejder for digital dannelse via digitale færdigheder. Læs om license2share

Læs mere om, hvordan du behandler persondata på en forsvarlig måde både privat og i virksomheder på Pernille Tranbergs hjemmeside dataethicsconsulting.com

ID-tyveri – Det bør du gøre, hvis skaden er sket
Har du mistanke om, eller er du blevet udsat for ID-tyveri, er det vigtigt, at du reagerer hurtigt. Få gode råd til, hvad du kan gøre afhængig af, hvad der er sket:

 • Du skal anmelde tyveriet til politiet. Find din lokale politikreds på politi.dk
 • Underret Folkeregisteret i din kommune om tyveriet, så de kan registrere misbruget på dit cpr-nummer
 • Varer, du modtager uden at have bestilt dem, skal sendes retur til sælger med skriftlig meddelelse om ID-tyveriet
 • Regninger, du modtager for ukendte ting, skal afvises med skriftlig meddelelse om ID-tyveriet
 • Har du brug for yderligere hjælp, kan du ringe til os på 33 15 15 45 eller uden for vores åbningstid på 70 15 55 00
 • Få flere gode råd på borger.dk

På Mit Bauta under Mine forsikringer – Indbo finder du brevskabeloner til Folkeregistret, Kreditor, Sælger osv.

Sådan er du dækket hos os
Din indboforsikring hos os dækker bl.a. hjælp med at afvise uberettigede krav og hjælp til at skrive breve, fx til kreditorer med afvisning af krav:

 • 24 timers telefonservice med rådgivning om, hvordan du skal forholde dig ved identitetstyveri
 • Adgang til standardbreve til brug for henvendelse til firmaer, der har sendt varer, långivere, Experian (tidligere RKI) Debitor Registeret og Borgerservice
 • Juridisk bistand hos vores jurister i forbindelse med yderligere korrespondance om allerede afviste krav
 • Krisehjælp

Det er en betingelse for dækning af identitetstyveri, at det er anmeldt til politiet.

Læs om indboforsikringen og se de fuldstændige vilkår

November 2017

MainLayout.Basket [ ]