Customer service

Ansvar

Anmeld din skade online ved at logge på Min Side med dit NemID.

På Min Side, skal du klikke på den forsikring, ansvaret vedrører og udfylde og indsende anmeldelsesblanketten ”ansvarsskade”.

Du får en kvittering på din skærm, når skadeanmeldelsen er sendt. Når din skade er oprettet, vil den fremgå i oversigten under "Mine skader" på Min Side.

Log på Min Side

Du kan også ringe til os på 33 48 58 68 i vores åbningstid. I nogle situationer beder vi dig udfylde en skadeanmeldelse online, da vi har brug for information på skrift.

Gode råd til når du anmelder din skade:

  • Beskriv hændelsesforløbet så udførligt som muligt med oplysning om, hvem der gør hvad og hvorfor.
  • Vedhæft gerne relevante bilag, billeder eller kvitteringer til skadeanmeldelsen.
  • Vedhæft gerne afslag fra den skadelidtes forsikringsselskab
  • Vedhæft gerne en skitse over skadestedet, hvis du mener, det er relevant – fx ved færdselsskader.
  • Vær opmærksom på, at der er enkelte filtyper, vi ikke kan modtage. Se hvilke filtyper vi kan modtage

Ofte stillede spørgsmål når du vil anmelde en ansvarsskade

Hvilke forsikringer er tilknyttet en ansvarsforsikring?

Privatansvarsforsikringen på din indboforsikring
Omfatter erstatningsansvar for skade på andre personer eller andre personers ting, som du eller andre i din husstand bliver pålagt.

Grundejeransvarsforsikringen på din hus- eller sommerhusforsikring
Omfatter det erstatningsansvar, du pådrager dig som ejer eller bruger af ejendommen. Det vil sige de skader ejendommen eller grunden ”forvolder” og de skader du ved fejl eller forsømmelse forvolder i forbindelse med vedligeholdelse af ejendommen.

Hundeansvarsforsikringen på din hundeforsikring
Omfatter erstatningsansvar for skade som din hund forvolder på andre personer eller andre personers ting eller dyr.

Hvornår har jeg et juridisk erstatningsansvar?

Efter dansk ret er du normalt juridisk ansvarlig, når du ved fejl eller forsømmelse er skyld i en skade. Denne hovedregel står ikke skrevet i en lov, men er opstået gennem mere end 200 års retspraksis.

I nogle tilfælde er du juridisk erstatningsansvarlig, selvom du ikke har udvist en fejl eller forsømmelse. Det er de tilfælde, hvor man ifølge lovgivningen er ansvarlig for skaden, fx i Lov om Hold af Heste, Danske Lov og Mark- og vejfredsloven.

Kan mit barn gøres erstatningsansvarligt?

Børn kan – på samme måde som voksne – gøres ansvarlige for skader, hvis de har udvist en fejl eller forsømmelse.

Dog kan man ifølge retspraksis normalt ikke gøre børn under 5 år ansvarlige for deres handlinger og pålægge dem erstatningsansvar. Det skyldes, at de indtil de er 5 år, ikke kan overskue konsekvenserne af deres handlinger.

Uanset dette dækker privatansvarsforsikringen dog skader forvoldt af børn under 5 år, hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling.

Jeg mener ikke, at jeg er skyld i skaden. Hvad gør jeg?

Din ansvarsforsikring har to formål:

  • At betale, hvis du pådrager dig et juridisk erstatningsansvar
  • Hjælpe med at friholde dig fra uberettigede erstatningskrav, der bliver fremsat imod dig.

Vurderer vi, at du ikke kan pålægges juridisk erstatningsansvar for skaden, tager vi dialogen med den skadelidte om, hvorfor du ikke skal betale det erstatningskrav, der er fremsat imod dig.

Er der selvrisiko på min ansvarsforsikring?

Hvis du har valgt en selvrisiko på din indbo- eller bygningsforsikring, er det den selvrisiko, der gælder på henholdsvis privat- og husejeransvarsforsikringen.

På hundeansvarsforsikringen er der ikke nogen selvrisiko. Der er heller ikke selvrisiko på gæstebudsskader, børnedækningen og lån-/lejedækningen.

Skal jeg selv lægge penge ud for skaden?

Vi anbefaler ikke, at du betaler noget til skadelidte, da du ved at betale anerkender et erstatningsansvar, som du ikke nødvendigvis har.

Vi anbefaler i stedet, at du anmelder skaden til os, så vi kan varetage dine interesser og vurdere, om du kan gøres juridisk erstatningsansvarlig for skaden.

Jeg har forvoldt en skade på en anden persons ting. Skal skaden anmeldes til den skadelidtes forsikring eller til min ansvarsforsikring?

Skaden skal i første omgang anmeldes til den skadelidtes forsikring. Årsagen er, at der ifølge dansk lovgivning slet ikke er noget erstatningsansvar, hvis skaden er dækket af en tingsforsikring (fx en indbo-, bygnings- eller kaskoforsikring). Det betyder, at den skadelidtes egen forsikring går forud for din ansvarsforsikring.

Er skaden ikke dækket af den skadelidtes egen forsikring, eller får den skadelidte trukket en selvrisiko fra i erstatningen, kan du anmelde skaden til os, og vi behandler sagen på din ansvarsforsikring.

MainLayout.Basket [ ]
>