Ulykker kan ske for alle. Få hjælp fra en ulykkesforsikring, der er Bedst i test

Vi går sjældent igennem livet uden små eller store ulykker. Et styrt på cyklen, et uheld i hjemmet eller en skade til sport. Ulykker sker for selv den bedste, når vi allermindst venter det. Giv os muligheden for at hjælpe dig, når du har allermest brug for det.

En ulykkesforsikring til hele livet
Uanset din alder dækker vores ulykkesforsikring dig lige godt. Du får den bedst mulige dækning til prisen – og så er vi Bedst i test hos Tænk. Til børn under 18 år har vi en børneulykkesforsikring.

Se pris på ulykkesforsikring
Mand på cykel, som er dækket af indboforsikringen, mens manden er dækket af ulykkesforsikringen ved cykelstyrt.

Når du skal vælge dækning og forsikringssum

Du skal selv sammensætte din ulykkesforsikring og fx vælge méngrad og forsikringssum. Er du i tvivl om tallene, kan du læse mere længere nede, eller du kan ringe til os. Herunder kan du se, hvad vores ulykkesforsikring dækker.

Sådan dækker ulykkesforsikringen

Ulykker kan give varige mén. Dvs. en skade, der ikke går over. Og det kan påvirke dig fysisk, psykisk og økonomisk. Få dækket dine udgifter til behandlinger efter ulykken og få evt. udbetalt erstatning. Har du allerede en ulykkesforsikring hos os, kan du på MinSide se hvilke vilkår og dækninger, der gælder for din forsikring.

Standarddækninger

Erstatning ved varige mén

Personskader, der er sket i en ulykke, og som ikke går over, kalder vi varige mén. Méngraden er et mål for dine gener som følge af ulykken. Og får du en skade med varige mén, som ulykkesforsikringen dækker, får du udbetalt kontant erstatning.

Størrelsen på din erstatning afhænger af 3 ting: Méngraden på din skade, din valgte invaliditetssum, og hvilken méngrad du har valgt at have dækning fra. På din ulykkesforsikring skal du selv vælge, om du ønsker, at ulykkesforsikringen dækker fra méngrad 5 % eller 8 %. Jo lavere méngrad du vælger, jo mindre skader skal der til for, at du kan få erstatning udbetalt. Jo højere méngrad du vælger, jo billigere forsikring.

Vi bruger Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel til at vurdere din skade.

Udgifter til behandling
Du kan få dækket nødvendige udgifter til behandling hos fx fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog, hvis din skade er opstået i eller som følge af et ulykkestilfælde, der er dækket af din ulykkesforsikring hos os.
Dækket hele døgnet
En ulykkesforsikring hos os dækker dig både både fritid og arbejdstid. Du kan også vælge kun at have en fritidsdækning – og det kan vi hjælpe dig med, hvis du ringer til os.
Tandskader
Ulykkesforsikringen dækker tandskader, og du får dækket rimelige og nødvendige udgifter til behandling af tandskader, som er sket ved et ulykkestilfælde. Fx i et cykelstyrt eller et overfald. En tyggeskade er ikke en ulykke, men du kan vælge dækningen som tilvalg.
Sport

Du får dækket skader, der er opstået pludseligt i forbindelse med et ulykkestilfælde under alle former for sport – også såkaldt farlig sport og ekstremsport, fx bjergbestigning, faldskærmsudspring og kampsport.

Er du professionel sportsudøver, gælder særlige vilkår, hvis du kommer til skade. Læs mere i vilkårene.

Motorcykel og knallert
Hvis du kører motorcykel, scooter eller knallert 45, og du kommer til skade under kørslen, er du også dækket af din ulykkesforsikring hos os.
Dødsfald
Vi udbetaler den aftalte dødsfaldserstatning, hvis et ulykkestilfælde er den direkte årsag til, at du mister livet, og dødsfaldet sker senest 1 år efter ulykkestilfældet.
Psykologisk krisehjælp

Ulykkesforsikringen dækker op til 10 konsultationer hos en psykolog, hvis du har været udsat for:

  • Livsfare
  • En hændelse af traumatisk karakter som vold, røveri, overfald, brand eller trafikuheld
  • En hændelse, hvor et menneske er omkommet, eller hvor der har været overhængende fare for menneskeliv

Du skal melde din skade senest 3 måneder efter ulykken.

Dobbelterstatning
En skade, der resulterer i et varigt mén på 30 % eller mere, kan have store konsekvenser for dig. Derfor får du udbetalt dobbelt erstatning med vores ulykkesforsikring, så du har et større beløb til at indrette dit liv i tiden efter.

Tilvalg

Strakserstatning

Med vores ulykkesforsikring får du udbetalt en strakserstatning på 12.000 kr. ved visse knoglebrud, overrevet akillessene og ved overrevet korsbånd eller sideledbånd i knæ.

Se den fulde beskrivelse i vilkårene for vores ulykkesforsikring.

Tyggeskade
Du kan få skader på dine tænder, mens du spiser – det kalder vi en tyggeskade. En ulykkesforsikring hos os dækker rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling efter tyggeskader, der er dokumenteret i din tandlægejournal. Ulykkesforsikringen giver dækning af helt op til 50 % af dine behandlingsudgifter.

Hvad får jeg i erstatning?

Erstatningen efter en ulykke afhænger bl.a. af omfanget af dine varige mén og den forsikringssum, du har valgt til din ulykkesforsikring. Læs mere i vores FAQ nedenfor.

Lad os dække hele dig, også med sundhed

For at kunne hjælpe dig bedst muligt vil vi gerne dække hele dig med både en ulykkesforsikring og en sundhedsforsikring.

En ulykkesforsikring hjælper dig, hvis du er kommet til skade i en ulykke.

En sundhedsforsikring hjælper med større og mindre hverdagsproblemer – uden der behøver være sket en ulykke. En sundhedsforsikring dækker både psykiske og fysiske problemer, fx tennisalbue, stress, misbrug eller hold i nakken. Du kan få hjælp inden 10 hverdage i det private eller offentlige, dækning af udgifter og personlig rådgivning til fx valg af behandling.

Sammen dækker de to forsikringer hele dig med god hjælp at hente fra top til tå.

Læs om sundhedsforsikringen

Få din pris, når du ringer til os. Eller bestil et opkald

Du kan også selv beregne din pris her på skærmen

Beregn pris

Ekstra fordel til dig med ulykkesforsikring

I sommerhus uden din medicin? Har dit barn fået udslæt uden for åbningstid? Vores ulykkesforsikring dækker fri adgang til Online lægehjælp, som gør det nemt at få fat på en dansktalende læge fra morgen til aften, alle ugens dage. Få hjælp via videokald og besked, fx til recepter.

Hvad er Online lægehjælp?
Pige parkerer cykel, der er dækket af indboforsikringen, mens ulykkesforsikringen dækker pigen i tilfælde af styrt.

Pas godt på dig selv, først og fremmest

Vi vil gerne hjælpe dig, når du har brug for det. Men rarest for alle er det selvfølgelig, at du ikke kommer til skade. Og du kan faktisk selv gøre meget for at minimere chancen for en ulykke i trafikken, hvor mange skader sker. Læs vores gode råd til at passe godt på dig selv på cykel, løbehjul, bil og motorcykel.

Gode råd til trafiksikkerhed

Find svar i FAQ

Forskellen på fritidsdækning og heltidsdækning

Heltidsdækning
Dækker hele døgnet – både i fritid og arbejdstid. Er du ude for en ulykke i din arbejdstid, som også dækkes af din ulykkesforsikring, kan du få erstatning fra både arbejdsgiver og din ulykkesforsikring.
Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du altid have en heltidsulykkesforsikring.

Fritidsdækning
Dækker dig i din fritid. Studie anses som fritid. Er du arbejdsløs, er du dækket hele døgnet.

Dækker ikke, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, laver arbejde for andre eller er i militær tjeneste.

Hvad betyder méngrad?

En méngrad er et mål for de gener, du har fået som følge af din skade.

Ulykkesforsikringen giver dig ret til erstatning, hvis du får en skade, der giver dig et varigt mén. Erstatningen kan fx bruges til indretning af hjemmet, hjælpemidler, køb af praktisk hjælp og fysioterapi.

Vi følger Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel, når vi opgør størrelsen af din méngrad. Den erstatning du får, svarer til den procentdel af din sum som din méngrad er sat til. Ved méngrader på over 30% får du dobbelt erstatning.

Når du skal vælge méngrad
Du kan vælge méngrad fra 5%. Du kan dog gå op i méngrad, hvis du vil have en billigere forsikring. Så skal der en større skade til, før du får erstatning. Jo lavere méngrad på forsikringen, jo mindre skade skal der til for at udløse erstatning.

Hvad er prisen på en ulykkesforsikring?

Du kan nemt beregne din pris på en ulykkesforsikring i vores .

Vælger du en heltidsdækning, er du dækket døgnet rundt – også på dit arbejde.

Med en fritidsdækning er du kun dækket i din fritid.

Du får altid farlig sport og tandskadedækning med hos os, uanset om du vælger heltid eller fritid.

Læs om dækningerne på ulykkesforsikringen her på siden.

- og køb din forsikring online med det samme.

Hvilken sum skal jeg vælge på ulykkesforsikringen?

Når du kommer til skade, afhænger størrelsen af din erstatning af din mengrad og de summer, du har valgt på ulykkesforsikringen. Jo højere sum, jo højere erstatning.

Skal I vide, hvis jeg fx får nyt job, børn mv.?

Nyt job
Skifter du job til en helt anden branche eller et andet erhverv, kan det få betydning for din pris på forsikringen, og du skal derfor kontakte os.

Du skal ikke give os besked, når du får nyt job inden for samme område som i dag.

Børn, skilsmisse og ægteskab
Nej, vi får ikke besked, når du får ny partner, eller når I går fra hinanden. Vi får heller ikke besked, når du får børn.

Derfor skal du selv kontakte os, når I bliver flere eller færre i familien, som skal have eller ikke længere have en ulykkesforsikring.

Muligheder for erstatning fra en ansvarlig modpart

Udgifter til behandling
Du kan få erstattet de udgifter til behandling, som ikke bliver betalt fra anden side (fx den offentlige sygesikring eller din egen ulykkesforsikring). Det kan være udgifter til medicin, fysioterapi, kiropraktorbehandling, hjælpemidler og hjemmehjælp, som lægen har ordineret eller rimelige udgifter til transport til og fra behandlingssted.

Fremtidige helbredelsesudgifter bliver erstattet med et kapitalbeløb, der udbetales på én gang og udregnes efter regler, der er fastsat i loven.

Tabt arbejdsfortjeneste
Har du tab af indtægt som følge af uheldet, kan du kræve hele tabet erstattet. Du får erstatning fra det tidspunkt, hvor uheldet skete, og indtil du kan begynde at arbejde igen. Medfører skaden, at du vil få et varigt erhvervsevnetab, får du erstatning frem til det tidspunkt, hvor det er muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over din fremtidige erhvervsevne.

Svie og smerte
Godtgørelse for svie og smerte ydes som kompensation for det ubehag og de smerter, som et uheld medfører. Godtgørelsen kan kræves for perioden fra tidspunktet for uheldet, og normalt så længe du er sygemeldt. Godtgørelsen bliver givet efter en fast takst.

Varigt mén
Får du varige gener i din dagligdag på grund af uheldet, kan du kræve godtgørelse for varigt mén.

Størrelsen af dit men angives i ménprocent. Det er et lægeligt skøn, der afgør, hvor stort dit men bliver. Det skal være mindst 5 pct., for at du kan få godtgørelse. Er du fyldt 40 år, bliver godtgørelsen reduceret.

Godtgørelsen gives efter faste takster og udbetales på én gang.

Skader på ejendele
Hvis du på grund af uheldet får ødelagt fx dit tøj, din cykel eller andet, betaler den ansvarlige eller dennes ansvarsforsikring dit økonomiske tab, medmindre din egen indboforsikring dækker.

Advokatomkostninger
Bliver din personskade dækket af en ansvarlig modparts ansvarsforsikring, kan du i visse situationer få dækket rimelige omkostninger til advokathjælp via denne forsikring. Det gælder dog ikke i mindre personskadesager, hvor erstatningsopgørelsen er relativt ukompliceret, men kun ved større og alvorlige personskadesager, fx hvis du mister en del af erhvervsevnen og/eller får varigt mén.

Ofte vil modpartens ansvarsforsikringsselskab gøre dig opmærksom på denne praksis.

Kilde: Forsikring & Pension

Forskellen på ulykkesforsikring og livsforsikring

En ulykkesforsikring dækker dig kun, hvis du har været involveret i eller udsat for en ulykke. Forsikringen består af en dødsfaldssum og en invaliditetssum.

Dødsfaldssum
Dødsfaldssummen, kommer kun til udbetaling, hvis du dør i en ulykke. Dør du på grund af sygdom, alderdom eller andet, skal du have en livsforsikring, for at få en erstatning udbetalt til dine efterladte.

Invaliditetssum
Invaliditetssummen på ulykkesforsikringen kan udbetales, hvis du får konstateret varige men efter en ulykke.

Ulykkesforsikringen dækker også behandlingsudgifter og tandskade (dog ikke tyggeskader).

Ønsker du dækning for kritisk sygdom, tab af erhvervsevne eller en livsforsikring, skal du kontakte os.

Kan alle blive medlem hos jer?

Der er mange muligheder for at blive forsikret gennem os, fx hos Lærerstandens Brandforsikring.

Kan du ikke blive medlem hos Lærerstandens Brandforsikring, kan du måske blive medlem hos Bauta Forsikring, Runa Forsikring eller LB Forsikring til PFA, som også er en del af LB Forsikring.

Find nemt ud af, om du kan blive medlem her.

Er der en særlig forsikring til studerende?

Når du har din studieforsikring hos os, får du tre forsikringer i én fra kun 165 kr. om måneden. Studieforsikringen inkluderer:

  • Indboforsikring inkl. elektronikdækning, 50 % rabat
  • Rejseforsikring med afbestilling, 50 % rabat
  • Ulykkesforsikring inkl. farlig sport, 25 % rabat
Hvordan dækker ulykkesforsikringen til børn?

Du skal selv oprette ulykkesforsikring til dine børn, når familien vokser, da børn ikke automatisk er en del af din ulykkesforsikring. 

Læs om børneulykkesforsikringen

Vilkår for ulykkesforsikring

Produktinformationsdokument (PID) Ulykke

Se oversigt over dækninger m.m.
Downloadpdf

Vores nyeste vilkår til ulykkesforsikringen.

Har du forsikring hos os, log på Min Side, og se dine vilkår.
Downloadpdf