Kurv
Min Side

Historien bag fællesskabet

Bauta Forsikring blev stiftet i 1976 som en udspringer af Lærerstandens Brandforsikring. Sygeplejerskerne ville gerne have de samme gode fordelagtige forsikringer, som lærerene.

Vi bygger stadig på de gensidige principper, da vi fortsat er medlemsejet. Hos os skal pengene arbejde til fordel for vores medlemmer.

Venner går en tur på stranden, hvor rejseforsikringen også gælder.

Medlem i et medlemsejet forsikringsfællesskab

Vi er et forsikringsfælleskab, hvor medlemmerne deles om risikoen, og hvor vi administrerer og forvalter medlemmernes penge. Og vi gør det indtil videre godt.

Sammen med forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA udgør vi LB Forsikring A/S - Danmarks 4. største forsikringsselskab på det private forsikringsmarked.

Vi er kendetegnet ved at have meget tilfredse medlemmer, og har flere år i træk ligget højt i en kundetilfredshedsundersøgelse foretaget af EPSI.

Bliv medlem af fællesskabet