Customer service
nov. 2020

Indboforsikring

  • Dækker alle i husstanden
  • Få dækket elektronik med Indbo PLUS
  • Dækker ID-tyveri - fx hjælp til at afvise uberettigede krav

  Indboforsikringen er din primære forsikring. Den dækker dit personlige ansvar og sikrer dine ting. Udvider du med Indbo PLUS, er du dækket for pludselige uheld og skader på din elektronik og hårde hvidevarer.

  Vores indboforsikring er kåret Bedst i test 5 gange - se mere her

Beregn pris

Prisen på din indboforsikring afhænger blandt andet af, hvor du bor, den indbosum du vælger, og hvilke dækninger du til-/fravælger.

Ring til os i vores åbningstid, og få et tilbud:

 • Mandag-torsdag kl. 8.30-16
 • Fredag kl. 10-16

 

33 95 76 81

 

Uden for vores åbningstid, kan du nemt indtaste dine oplysninger og få en pris på forsikringsguiden.dk.

Klik her


Hør mere om mulighederne og få din pris

33 95 76 81

Tak for din opkaldsbestilling.

Vi ringer tilbage hurtigst muligt.

Vi oplevede en fejl. Venligst tjek dine indtastninger.

Indboforsikring

Beregn Pris

Dækning

Dækker
Indbo Basis
Indbo PLUS
Tilvalg
Cykeltyveri
Dækker cykler, herunder eldrevne cykler og tilbehør, med højst 15.100 kr. (2021) pr. cykel pr. skadetilfælde. Kan du ikke oplyse cyklens stelnummer, dækker vi med højst 7.000 kr. (2021).

Husk dog, at cykler kun er dækket, hvis de er låst med en godkendt lås.
 
Tyveri og røveri
Dækker bl.a. tyveri fra ulåst bygning, tricktyveri, tyveri fra åben gade og bil, samt røveri og overfald.
 
Ansvarsforsikring
Dækker erstatningsansvar for skade på personer eller ting, den sikrede som privatperson pådrager sig.
 
Indbrud
Dækker tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale.
 
Rejsegods og bagage
Dækker bagage under rejser til og fra udlandet. Dog er kontanter og særlige private værdigenstande ikke dækket ved bortkomst og beskadigelse.
 
Brand
Dækker ved brand, det vil sige en løssluppen, flammedannende ild, der kan brede sig ved egen kraft, lynnedslag og eksplosion.
 
Psykologisk krisehjælp
Dækker udgifter til psykolog via Falck ved bestemte kriser, fx dødsfald eller livstruende sygdom blandt nære pårørende, visse typer af ulykker, indbrud og indbrudsforsøg, skilsmisse, abort og ID-tyveri. Ring til Falck på: 70 15 55 00.
 
Vandskade
Dækker de fleste skader på ting, forvoldt af udstrømmende og indtrængende vand.
 
Retshjælp
Retshjælpsforsikringen dækker udgifter til visse private retssager.
 
ID-tyveri
Dækker hjælp med at afvise uberettigede krav og hjælp til at skrive breve, fx til kreditorer med afvisning af krav. Du kan få tilbudt psykologisk krisehjælp.
 
Køle- og dybfrostskader
Dækker skader på varer i køleskab og fryser ved tilfældig afbrydelse af strømmen eller svigt af anlægget.
 
Skader pga. vejret
Dækker skader efter storm, voldsomt sky- eller tøbrud.
 
Hærværk
Dækker skade på forsikrede ting forvoldt med vilje og i ond hensigt.
 
El og elektronik
Dækker skader på forbrugselektronik. De første fire år dækker vi også funktionsfejl uden afskrivning. Der er selvrisiko på el-og elektronikdækningen.
 
 
Pludselige skader
Dækker pludselige skader på dine ting, fx når du taber dine briller, og de går i stykker. Der er altid selvrisiko på pludselig skade.
 
 
Cykel PLUS
Dækker alle cykler i din husstand med op til 60.000 kr. pr. cykel pr. skade. Der er en selvrisiko på cykel PLUS-dækningen og en særlig selvrisiko på carboncykler.

Din almindelige forsikring dækker elcykler, der kan køre op til 25 km/t. Har du en speed pedelecs, skal du købe en særlig forsikring, der også dækker dit ansvar efter færdselsloven. Læs mere under ofte stillede spørgsmål nedenfor.

Cykel PLUS dækker kun, når cyklen, når den forlades, er forsynet og aflåst med to særskilte låse, der hver især er godkendt af Dansk Varefakta Nævn. Cyklen skal være låst fast til en permanent genstand gennem stellet med mindst én af låsene.
 
 
Rejseforsikring Verden
Dækker dig og din husstand på rejser i hele verden inkl. USA – også på skiferier i op til 60 dage.
 
 
Glas og sanitet
Dækker brud på ruder, toiletter og glaskeramiske kogeplader i din lejlighed (Dækningen er ikke nødvendig, hvis du har husforsikring).
 
 
Ekstra sum
Udvider din dækning for fx guld, sølv, smykker, frimærke- og møntsamlinger ud over de 15% af forsikringssummen, som allerede er omfattet af forsikringen.
 
 

Spørg Elba om indboforsikring

"Hvad dækker indboforsikringen?", "Hvordan er jeg dækket ved tyveri?", "Er elektronikdækning en del af min indboforsikring?"

Du kan få svar på det meste om vores indboforsikring ved at chatte med vores chatbot, Elba.

Du finder Elba nederst i højre hjørne af skærmen.

Kan jeg blive medlem

Her er nogle af de større professioner, som giver mulighed for at købe forsikringer i Bauta Forsikring:

 • Sygeplejersker
 • Læger
 • Jordemødre
 • Fysioterapeuter
 • Bandagister


Se flere muligheder her

 • Socialrådgivere
 • Psykomotoriske terapeuter
 • Radiografer
 • Ergoterapeuter
 • Social- og sundhedsassistenter

Ofte stillede spørgsmål

Jeg er flyttet sammen med min kæreste, er han/hun også dækket af min indboforsikring?

Ja, en indboforsikring er en husstandsforsikring som dækker hele husstanden, også selvom, navnet på din kæreste ikke står på forsikringspolicen, og også selv om din kæreste ikke er medlemsberettiget.

Din kæreste er dækket på lige fod med dig selv.

Hvem er dækket af indboforsikringen?

Indboforsikringen dækker dig og andre i din husstand. Ved husstand forstås følgende personer:

 • Ægtefælle eller samlever
 • Børn, også delebørn og plejebørn, når der er plejetilladelse
 • Au pair
 • Udvekslingsstuderende
 • Din bofælle hvis bofællesskabet består af højst 2 personer
 • Udeboende børn under 21 år, der ikke er gift eller lever i fast parforhold eller har børn.

Indboforsikringen omfatter ikke logerende.

Får jeg rabat på min indboforsikring, hvis jeg har en tyverialarm?

Du kan få rabat på indboforsikringen, når du har en godkendt tyverialarm, det vil sige, at alarmen har overførsel til en godkendt alarmcentral, og at der kommer en vagt fra en godkendt central ud, når alarmen går.

Har du fx købt et alarmsystem fra TDC, hvor du selv og 5 andre får besked via SMS og video, hvis alarmen går, er der IKKE overførelse til en godkendt vagtcentral og dermed ingen rabat på indboforsikringen.
 
Se liste over godkendte alarmcentraler 

Er du allerede forsikret hos os og har en godkendt tyverialarm, kan du fremover modtage rabatten. Ring til os så hjælper vi dig.

Hvordan ved jeg, hvad jeg skal forsikre mit indbo for?

Det er vigtigt, at den sum, du har forsikret dit indbo for, svarer til den faktiske værdi af dit indbo.

Er din forsikringssum sat for lavt, har du betalt for lidt for din forsikring, og vi har ret til at foretage et forholdsmæssigt fradrag i din erstatning efter en skade – også selv om skaden kun har ramt en del af dine ting.

Når du skal vurdere, hvor meget du skal forsikre dit indbo for, skal du tage udgangspunkt i, hvad det vil koste at erstatte alle de ting, du har i din bolig, hvis den fx brænder.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige maksimum-grænser for bl.a. smykker og cykler.

 

Dækker indboforsikringen min lægetaske og den rådgivning, jeg giver privat?

Hvis du er ansat læge, dækker vi selve din lægetaske som almindeligt privat indbo, og indholdet i den efter reglerne om arbejdsredskaber. Det betyder, at selve tasken er dækket uden særligt maksimum ved alle skader.

Indholdet i tasken er dækket med op til 5% af din generelle forsikringssum, som du finder på din police. Du skal være opmærksom på, at arbejdsredskaber ikke er dækket ved simpelt tyveri og pludselige skader.

Hvis du har behov for at køre med din lægetaske, kan du kontakte os og få en dækning for tasken, hvis den bliver stjålet fra din bil. Det koster ikke ekstra.

Hvis du er privat praktiserende læge er indholdet i din lægetaske erhvervsløsøre, og vil normalt være dækket på din erhvervsforsikring. Hvis din erhvervsforsikring ikke dækker taskens indhold, når du efterlader taksen i din bil, kan du kontakte os og få den dækning på din indboforsikring.

Privat førstehjælp og rådgivning til familie, venner og bekendte, der ikke er dine patienter

Som læge kan du komme ud fra at skulle give førstehjælp i fritiden. Vi anser privat førstehjælp som omfattet af dækningen på din private ansvarsforsikring, også selv om du har en sundhedsfaglig baggrund.

Hvis du privat rådgiver personer, du kender privat, uden at de er dine patienter, og der bliver rejst krav mod dig i den anledning, dækker din private ansvarsforsikring både hjælp til afvisning og evt. erstatning af disse krav. Er rådgivningen  omfattet af patientforsikringen eller anden professionel forsikring, er der ikke dækning på din private forsikring.

Dækker indboforsikringen, når jeg har mine ting opmagasineret?

Ja, dine ting er dækket ved brand, tyveri og vandskade, når du opmagasinerer dem hos opmagasineringsfirmaer. Vær opmærksom på, at penge og særlige private værdigenstande, fx guld, sølv, smykker og lignende, ikke er dækket under opmagasinering.

Hvor meget er min bagage dækket for under rejse?

Din indboforsikring dækker bagage med op til 10 % af den samlede indbosum, når du rejser. Se din police på Min Side for din samlede indbosum.

Hvordan ændrer jeg adresse på min forsikring, når jeg er flyttet?

Når du flytter din adresse i folkeregistret, flytter indboforsikringen automatisk med dig, og vi får besked. Du behøver derfor ikke gøre noget aktivt.

Hvis du har hemmelig adresse

Har du hemmelig adresse, får vi ikke oplysningerne automatisk, og du skal derfor selv kontakte os.

Indboforsikringen gælder på gammel og ny adresse i 3 måneder fra overtagelsesdatoen af din nye bolig.

Vær opmærksom på at få opdateret din indbosum, når du flytter, hvis du fx får dyrere møbler eller andet.

Hvad er en speed pedelec, og hvordan bliver den forsikret?

En speed pedelec er en elcykel, der kan assistere føreren ved en fart på op til 45 km/t.

Lovpligtig ansvarsforsikring
Hvis du har en speed pedelecs, er det et lovkrav, at du har en ansvarsforsikring. Du kan købe en ansvarsforsikring til 749 kr. (2020) om året inkl. offentlige afgifter.

Kaskodækning
Vi forsikrer cykler med en nyværdi på højest 60.000 kr. Du kan udvide forsikringen med en kaskodækning, så du er dækket ved bl.a. tyveri. Prisen på kaskoforsikringen afhænger af cyklens værdi.

Du kan ikke beregne priser eller bestille tilbud på vores hjemmeside, du skal ringe til os eller skrive en e-mail via kontaktformularen under Kontakt os. 

Vilkårene for speed pedelecs er de samme som for knallerter. Læs mere om forsikringen her.

Hør mere om mulighederne og få din pris

33 95 76 81

Tak for din opkaldsbestilling.

Vi ringer tilbage hurtigst muligt.

Vi oplevede en fejl. Venligst tjek dine indtastninger.

Indboforsikring

Beregn Pris