Indbo PLUS dækker pludselige skader og er særligt god til elektronik

Hvis du træder på dine briller, spilder kaffe i tastaturet, flækker din mobilskærm eller på anden måde ødelægger dine ting pludseligt, vil du ofte være dækket med Indbo PLUS – et tilvalg, som både dækker pludselige skader, og som giver dig en ekstra god elektronikdækning. 

Har du allerede vores indboforsikring, kan du nemt tilføje Indbo PLUS på Min Side.

Se vilkår

Beregn pris

Dækning

Dækker
Indbo Basis
Indbo PLUS
Tilvalg
Cykeltyveri
Dækker cykler og tilbehør med højst 15.400 kr. (2022) pr. cykel pr. skade. Har du en særligt dyr cykel, fx en ladcykel på el eller en racercykel, er Cykel PLUS måske noget for dig. Du finder den længere nede.

En elcykel, der højest kan køre 25 km/t, betragtes som en cykel. En elcykel, der kan køre mere end 25 km/t, betragtes som en knallert (speed pedelec). Kan din elcykel køre mere end 25 km/t, skal du derfor købe en forsikring til knallert, der blandt andet indeholder en lovpligtig ansvarsforsikring.

Din cykel skal være låst med en lås godkendt af Varefakta, for at opnå dækning for tyveri sket uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale.
 
Tyveri og røveri
Dækker forskellige former for tyveri fx fra bygning, tricktyveri, tyveri ved brug af vold og tyveri fra biler og lign.

Dækker også skade på dine ting sket ved overfald.
 
Ansvarsforsikring
Dækker erstatningsansvar for skade på personer eller ting, du som som privatperson pådrager dig.
 
Rejsegods og bagage
I de første 3 måneder af din rejse til udlandet er dit rejsegods dækket med op til 10 % af din indbosum.

Forsikringen er under rejser udvidet til også at dække bortkomst og beskadigelse, når dit rejsegods er overdraget til andre fx flyselskabet.

Vær opmærksom på at bl.a. penge, smykker, guld og sølv ikke er dækket ved bortkomst eller beskadigelse.
 
Brand
Dækker skade forvoldt af en løssluppen flammedannede ild, der ved egen kraft har bredt sig.
Skade sket ved eksplosion og ved direkte lynnedslag dækkes også som brand.
 
Psykologisk krisehjælp
Dækker udgifter til psykolog via Falck ved bestemte kriser, fx dødsfald eller livstruende sygdom blandt nære pårørende, visse typer af ulykker, indbrud og indbrudsforsøg, skilsmisse, abort og ID-tyveri. Ring til Falck på: 70 15 55 00.
 
Vandskade
Dækker bl.a. skade når vand strømmer ud fra synlige installationer eller siver ud fra skjulte installationer.

Dækker også skade sket pga. oversvømmelse i forbindelse med voldsomt sky- eller tøbrud, og vandet trænger ind gennem naturlige åbninger i bygningen eller stiger op gennem afløbsledninger.
 
Retshjælp
Du kan få betalt udgifter til din advokat i forbindelse med bestemte retssager.

Vi dækker med op til 225.000 kr. pr. sag. Føres sagen videre til anden instans, dækker vi med yderligere 225.000 kr.

Nede i afsnittet med vilkår, kan du læse mere om de konkrete betingelser.
 
ID-tyveri
Du kan få hjælp til at forebygge, opdage og begrænse identitetstyveri. Vi hjælper dig bl.a. med at afvise uberettiget krav og kan give dig gode råd til at forhindre identitetstyveri.
 
Køle- og dybfrostskader
Dækker skader på varer i køleskab og fryser ved tilfældig afbrydelse af strømmen eller svigt af anlægget.
 
Storm
Dækker skade på genstande i bygning sket ved storm.
 
Hærværk
Dækker skade forvoldt med vilje og i ond hensigt af personer, som ikke har haft lovlig adgang til forsikringsstedet.
 
Udvidet elektronik – kortslutning, funktionssvigt m.m.
Med Indbo PLUS dækning, er elektronik dækket ved kortslutning, induktion, overspænding eller lign.

Samtidig er genstande der er under 4 år gamle dækket ved enhver skade som opstår i apparatet fx funktionsfejl, mekanisk eller elektrisk svigt.

Der er en fast selvrisiko på 1.190 kr. (2022).

Erstatningen er begrænset til 38.400 kr. (2022) pr. apparat og 114.300 kr. (2022) pr. skade.
 
 
Pludselig skade
Indbo PLUS dækker dit almindelige og særlige indbo ved skader, som sker med øjeblikkelig virkning, fx hvis du taber dine briller, og de går i stykker.

Der er en fast selvrisiko på 1.190 kr. (2022).
 
 
Cykel PLUS
Med Cykel PLUS tilvælger du en dækning på cykler fra 15.400 kr. (2022) til 60.000 kr. pr. cykel pr. skade.

Forlades cyklen ikke i forsvarlig aflåst bygning, skal den være forsynet og aflåst med to låse godkendt af Dansk Varefakta Nævn, og mindst en af låsene skal være fastgjort til en permanent genstand gennem stellet.

Der er en fast selvrisiko på 1.190 kr. (2022)
For cykler med carbonstel er der en selvrisiko på 5.000 kr.
 
 
Rejseforsikring Verden
Dækker dig og din husstand på rejser i hele verden inkl. USA – også på skiferier i op til 60 dage.
 
 
Glas og sanitet - bygningsdele
Du kan udvide din forsikring til at dække brud på glas og sanitet, som du ejer eller har vedligeholdelsespligten for.

Som lejer har du typisk alene vedligeholdelsespligten for låse og nøgler, men du kan have aftalt med din udlejer, at du har vedligeholdelsespligten for andet fx glas og sanitet.

Udvidelsen kan være nødvendig, hvis den bygningsforsikring, der er på ejendommen, ikke har en særlig dækning for glas og sanitet. Bor du i eget hus, skal du købe dækningen på din husforsikring.

Ved glas og sanitet forstås bl.a. ruder, glaskeramiske kogeplader, håndvaske og toiletkummer.
 
 
Guld, sølv, smykker m.m.
Guld, sølv, smykker, frimærke- og møntsamlinger er dækket med op til 15 % af din indbosum. Ønsker du en højere dækningssum, kan du udvide summen.
 
 

Har du spørgsmål til indboforsikringen?

Sand, storby eller begge dele? Du bestemmer selv din destination

Vi trækker lod om 2 x rejsegavekort på 15.000 kr. blandt alle, der køber en eller flere forsikringer digitalt på lb.dk, inden året slutter.

Hvis ikke du mangler forsikringer, kan du i stedet glæde dig over, at loyalitetsrabatten er ekstra stor i år. Og at vores fællesskab bliver stærkere, jo flere vi er. Se konkurrencevilkår

 

Skal vi også dække din dyre cykel? Vælg Cykel PLUS

Din trofaste racer, ladcyklen til de små eller sidste nye elcykel. Hvis du har en cykel af den dyre slags, er det en god idé at få den godt dækket. 

Cykel PLUS er et tilvalg til din indboforsikring. Den dækker flere typer skader, fx tyveri og færdselsuheld, med op til 60.000 kr. 

Hvis du allerede er medlem, kan du tilføje Cykel PLUS til din indboforsikring på Min Side. Er du ikke medlem endnu, kan du beregne din pris herunder.

 

Beregn pris

Få din pris, når du ringer til os. Eller bestil et opkald

33 95 76 81

Tak for din opkaldsbestilling.

Vi ringer tilbage hurtigst muligt.

Vi oplevede en fejl. Venligst tjek dine indtastninger.

Du kan også selv beregne din pris her på skærmen

Beregn Pris

Din genvej til loyalitetsrabatten

Loyalitet er hjertet i et fællesskab som vores. Derfor kan loyale medlemmer få loyalitetsrabat, når det går godt.

I år udbetaler vi 250 mio. kr. til deling. For at få loyalitetsrabat i 2022 skal du have haft vores indboforsikring i mindst 2 år.

Du får rabat på næsten alle dine forsikringer hos os. Og jo flere forsikringer du har, jo større loyalitetsrabat kan du få udbetalt.

Kundeservice