Kurv
Min Side

Hjem, kære hjem. Få en husforsikring, der passer til dit hus

Bor du i hus, eller er du på vej til det? Vores husforsikring er sikkert også noget for dig, og den er Bedst i test.

Ingen hjem er ens
Hos os er det nemt at vælge den dækning, der passer til netop dit hjem – for vores husforsikring dækker bredt og er både overskuelig og fleksibel.

Får du en skade, kan du anmelde den med det samme digitalt på din husforsikring. Så er vi klar med hurtig hjælp og vejledning til at komme godt videre.

Beregn pris
Far og søn foran hus, hvor husforsikringen dækker huset.

Hvad dækker husforsikringen?

En husforsikring er vigtig for dig, der bor i hus. Som tommelfingerregel dækker indboforsikringen dine ting, mens en husforsikring dækker selve huset og din have. Fx en skade ved brand, skybrud, insektangreb og hærværk.
Mor og to børn tager overtøj på

Bliv godt klædt på med Udvidet vandskade

Det danske vejr bider fra sig af og til. Og her er det vigtigt at være godt forberedt for at kunne få hjælp efter en skade. Med tilvalget Udvidet vandskade til din husforsikring kan du bl.a. få dækket skader, hvis det regner ind gennem utætheder i taget, hvis fygesne smelter på loftet, eller hvis opstigende grund- og kloakvand giver en skade i gulvet. Det er altså et tilvalg til din husforsikring, der kan gøre en stor forskel. Du kan tilføje Udvidet vand, når du køber din husforsikring – og har du allerede din husforsikring hos os, kan du med få klik tilføje Udvidet vandskade i dit forsikringsoverblik på Min Side.

Beregn pris

Vores husforsikring dækker:

Standarddækninger

Bygningsbrand inkl. el-skade

Dækker bygningen og fastmonteret tilbehør som fx hårde hvidevarer efter brandskade og direkte lynnedslag.

Bygningsbeskadigelse
 • Dækker vejrskader herunder storm, sky- og tøbrud samt snetryk
 • Dækker udstrømning af væsker samt nogle frostsprængninger af rør
 • Dækker pludselig skade – fx når et skab falder ned fra væggen og ødelægger gulvet. Her vil gulvet være dækket
 • Dækker funktionsfejl eller mekaniske svigt, der gør installationen eller tingen ubrugelig. Vi dækker til nyværdi de første 4 år fra købsdato
 • Dækker tyveri fra og hærværk på:
 •    Boligen
 •    Ikke fastmonterede byggematerialer 
 •    Haveanlæg

 

Glas og sanitet

Dækker:

 • Brud på glas, sanitet og keramiske kogeplader uanset årsagen
 • Glas i hobbydrivhuse, orangerier og glaspavilloner
Bolighjælp
 • Vi hjælper med fældning af akut beskadiget træer, der er til fare for hus og mennesker
 • Vi yder forebyggende hjælp til afspærring af områder, hvor istapper og løse tagsten er til fare for mennesker
 • Vi udlåner og opsætter mårfælder
 • Vi giver telefonisk rådgivning, hvis du har spørgsmål til forhold, der eventuelt kan udvikle sig til skader
Handikaptilpasning

Dækker handikaptilpasning af din bolig og din have, hvis nogen i husstanden kommer ud for en ulykke eller bliver syg, og det fører til varig brug af kørestol.

Ansvarsforsikring

Dækker dit ansvar som ejer eller bruger af ejendommen for skade på andre personer eller deres ting.

Retshjælp
Dækker udgifter til visse private retssager, hvor du er part som ejer, tidligere ejer eller bruger af den forsikrede ejendom.

Tilvalg

Stikledninger
Dækker utætheder i rørstikledninger og brud på el og kabler i jord, som du har pligt til at vedligeholde.
Rør og kabler

Dækker utætheder i skjulte rørinstallationer og fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum fx ved skader på gulvvarme.

Du kan kun købe dækningen for rør og kabel, hvis du har stikledningsdækningen.

Svamp og insekt
Dækker skader på dit hus, der skyldes angreb af trænedbrydende svamp eller træødelæggende insekter.
Råd

Dækker råd, der har betydning for træets bære- eller funktionsevne. Dog dækkes reparation af vinduer og døre, uden at træets bære- eller funktionsevne er nedsat.

Du kan kun købe dækningen for råd, hvis du er dækket for svamp og insekt.

Udvidet vandskade

Dækker indtrængende nedbør, opstigende grund- og kloakvand, fygesne på loftet, udsivning eller dryp fra synlige installationer/beholder og tab af olie, vand og gas ved en dækningsberettiget skade.

Skadedyr

Dækker:

 • Skade på beboelsesbygningen forårsaget af mår, rotter, mus, flagermus og andre gnavere samt pindsvin, slanger og fugle
 • Bekæmpelse af hvepsebo på forsikringsstedet og væggelus i beboelsesbygningen
Kosmetiske forskelle

Ved skader på:

 • Fliser/klinker i enten badeværelse, toilet, køkken/alrum eller bryggers
 • Glas i vindues- eller dørparti
 • Sanitet i badeværelse eller toilet
 • Træ-, parket eller laminatgulve som er gennemgående
 • Låger, fronter og bordplader i køkken, bryggers eller på badeværelse/toilet

Vi dækker 50 % af udgiften til at udskifte det ubeskadigede materiale, ved udbedring af kosmetiske forskelle mellem skadede og ubeskadigede materialer.

 

Mand åbner vindue i hus, som er dækket af husforsikringen.

Sammen kan vi forebygge skader

Du kan selv gøre noget for at forhindre skader på dit hus – eller undgå, at en skade udvikler sig. Ofte kræver det enkle greb, som stiller dit hus bedre. Fx god forberedelse, hvis det danske vejr lover skybrud, storm eller sne. Eller noget så simpelt som at huske udluftningen for at få et bedre indeklima.  
Forebyg skader på dit hus

Skal du bygge nyt, til eller om?

Så er det en god idé at købe en entrepriseforsikring.
Læs om entrepriseforsikringen

Din digitale genvej

Du kan både købe og bruge din nye husforsikring digitalt. Hvis du fx vil anmelde en skade på din husforsikring, kan du gøre det med det samme på Min Side. Det sikrer dig hurtigere sagsbehandling – og du finder hurtigt frem til information, hvis du får brug for akut hjælp.
Log på Min Side

Bolighjælp med vores husforsikring

Telefonisk rådgivning

På bolighjælpslinjen: 46 97 50 31 kan du få rådgivning og hjælp ved forhold, der kan udvikle sig til større skader, fx væltede træer eller vandskader, som kræver affugtning.

Hjælp til at forebygge skader

Vi vil gerne hjælpe dig med at forebygge skader eller minimere deres omfang. Derfor får du gratis bolighjælp, når du har din husforsikring hos os.

Psykologisk krisehjælp

Du og din husstand kan få psykologisk krisehjælp i op til et halvt år via Falck fx ved større brand- og eksplosionsskader eller ved skader med fare for menneskeliv.

Få din pris, når du ringer til os. Eller bestil et opkald

Du kan også selv beregne din pris her på skærmen

Beregn pris

Rotter, nej tak

Som medlem kan du købe og få installeret en professionel rottespærre til kun 2.375 kr. hos StopRotten. Du får også medlemsrabat på 15% på en serviceaftale, hvor din rottespærre bliver efterset en gang om året.

Husk at sige, du har en husforsikring hos os, hvis du vil bruge tilbuddet.

Kontakt StopRotten

Har du allerede denne forsikring?

Hvis du vil tjekke eller ændre dine dækninger, kan du logge på Min Side og se dit forsikringsoverblik. Forsikringen her på siden kan være en anden version end den, du har. Og det kan betyde, at dækninger, der fremgår her på siden, ikke er i din forsikring. Eller at du har dækninger i din forsikring, som ikke fremgår her.
Log på Min Side

Find svar i FAQ

Er det lovpligtigt at have en husforsikring?

Det er ikke lovpligtigt at have en husforsikring. Men hvis du låner penge til dit hus, kræver realkreditinstituttet, at du som minimum har forsikret dit hus mod brand.

Derudover kan en husforsikring sikre dig i tilfælde af skader på huset, som kan ende med at være dyre uden en husforsikring – det kan fx være skader på elektriske installationer eller som følge af stormvejr.

Hvilke vilkår gælder for min husforsikring?

På hjemmesiden viser vi altid den nyeste version af vores husforsikring. Du kan altid se, hvad der gælder for netop din husforsikring ved at logge på Min Side. Her finder du de vilkår, der gælder for dig.  

Hvorfor kan jeg ikke læse om Hus PLUS-dækningen?

Vi har ændret husforsikringen, så dækningerne bliver præsenteret på en ny måde. Vi viser altid den nyeste version af vores husforsikring.

Du kan altid se, hvad der gælder for netop din husforsikring ved at logge på Min Side. Her ser du fx, om du har Hus PLUS-dækningen på din forsikring.

Hvad dækker min husforsikring?

Det kommer an på, hvordan din husforsikring er sammensat. Nogle har behov for dækninger, som er unødvendige for andre.

Det vigtigste er, at din husforsikring passer til dig og dit hus. Derfor hjælper vi dig altid med at sammensætte netop den husforsikring, som du har brug for. 

Vilkår for husforsikring

Se oversigt over dækninger m.m.

Produktinformationsdokument (PID) Hus
Download pdf

Se nyeste vilkår til husforsikring

Har du allerede vores husforsikring, så log på Min Side for at se dine vilkår.
Download pdf

Se nyeste vilkår til retshjælpsforsikring

Har du allerede vores retshjælpsforsikring, så log på Min Side for at se dine vilkår.
Download pdf