Kurv
Min Side

Ofte stillede spørgsmål når du vil bruge din lønsikring

Hvor skal jeg anmelde min ufrivillige ledighed?

Du kan anmelde ledighed ved at logge på Min Side og udfylde anmeldelsesblanketten under punktet Lønsikring.

Vi anbefaler, at du udfylder anmeldelsen i god tid inden første ledighedsdag, så du kan nå at indhente og indsende de oplysninger, vi har brug for.

Hvor meget får jeg udbetalt?

Du kan se den ydelse, du har valgt, på din police på Min Side. Du kan dog højst få udbetalt 80 % af din hidtidige arbejdsfortjeneste fra dagpenge, lønsikring og andre forsikringsordninger.

Ydelsen er skattepligtig, og vi indberetter beløbet til SKAT for lønsikring, der er trådt i kraft efter 1. september 2017.

Hvilken konto får jeg pengene udbetalt til?
Vi betaler altid til din NemKonto, medmindre vi har aftalt andet med dig.
Hvad skal jeg sende med, når jeg anmelder ledighed?

Når du anmelder ledighed, har vi brug for følgende for at kunne vurdere, om du har ret til udbetaling fra lønsikring:Det ville være rigtig fint, hvis det kunne tilføjes at vi ved anmeldelse har brug for følgende:

  • Opsigelse
  • Lønsedler (De bedste 12 lønsedler ud af seneste 24)
  • Tilmelding til jobcenter
Hvornår får jeg udbetalt lønsikring?
Når vi har modtaget de oplysninger, vi har brug for til at vurdere, om du har ret til udbetaling fra lønsikring, modtager du inden for 14 dage en mail fra os med information om det videre forløb i din ledighedsperiode.