El og elektronik – Sådan er det dækket

Når du køber en ny computer, mobiltelefon, musikanlæg fotoudstyr eller hårde hvidevarer, spørger de ofte i butikken, om du er interesseret i en tillægsforsikring, som skal købes samtidig med, du køber varen.

Har man allerede tabt en mobiltelefon i toilettet, spildt kaffe eller cola i tastaturet på computeren eller lignende, ved man hvor ærgerligt, der er, hvis man ikke er forsikret.

Sådan dækker butikkernes tillægsforsikring
Butikkernes tillægsforsikring dækker fx tyveri, hærværk, hændelige uheld, slitage, væskeskader mv. i op til 5 år, fra varen er købt. Efter som den dækker hændelige uheld, dækker den altså som regel også, hvis du spilder væske i tastaturet på din computer eller lignende.

Forsikringen giver dig typisk ret til enten at få varen repareret eller få udbetalt en kontant erstatning, hvis det er for dyrt at reparere varen.

Vær opmærksom på, at tillægsforsikringen kun dækker det enkelte produkt, den er købt til og indtil du fx får det erstattet efter tyveri eller totalskade, hvor du har fået et nyt produkt.

Andre muligheder for at få varen dækket
Har du ikke købt tillægsforsikring på den vare, du har købt, kan der være andre muligheder for at på repareret eller erstattet varen, hvis den går i stykker eller bliver stjålet.

Købeloven
Opstår der funktionsfejl på varen inden for de 2 første år efter, du har købt varen, gælder købelovens reklamationsret. Ifølge den skal sælger de første 6 måneder bevise, at du er skyld i defekten. Efter 6 måneder har du bevisbyrden for, at defekten var til stede, da du købte varen.

Andre forsikringer
Skade på dine elektriske apparater som følge af tyveri, brand- og vandskade, kortslutning, hærværk og lynnedslag er typisk også dækket af din indboforsikring. Har du en husforsikring, kan den dække, skader på dine hårde hvidevarer.

Tillægsforsikringer dækker ofte kun, hvis du ikke har andre forsikringer, der kan dække skaden. Det kan fx være din indboforsikring, der skal dække, hvis den bærbare bliver stjålet. Når både tillægsforsikring og en anden forsikring dækker samme skade, bestemmer du, hvilken forsikring du vil bruge. Her kan forskellen i selvrisiko og afskrivning have betydning. Fx kan tillægsforsikringen have en lavere selvrisiko end din indboforsikring.

Sådan dækker vores forsikring
Du kan udvide indboforsikringen hos os med IndboPLUS, som giver dig dækning for el- og elektronikskader og pludselige skader på forbrugselektronik som fx tv, computer, mobiltelefon, musikanlæg, elektriske husholdningsapparater og hårde hvidevarer.

IndboPLUS dækker:

  • Enhver skade pga. kortslutning, induktion og overspænding
  • Enhver funktionsfejl, mekanisk fejl og elektronisk svigt, der opstår i apparatet inden for de første 4 år efter første køb hos forhandler.

Dækningen ligner de tillægsforsikringer, du kan købe hos forhandlerne. Beskadigede genstande repareres eller erstattes efter samme regler som gælder for indboforsikringen i øvrigt. Der er altid en selvrisiko på skader, der er omfattet af IndboPLUS.

Læs om vores indboforsikring og beregn pris

Oktober 2016

Kilde: Forsikring og pension

Kurv: [ ]