Kurv
Min Side

Gebyrer og afgifter 2024

Indeksregulering
Vi regulerer visse priser, selvrisici og forsikringssummer efter Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor.

Vi regulerer hvert år med den procent, som indekset steg eller faldt med i forhold til indekstallet for første kvartal i det forudgående kalenderår. Der reguleres i forhold til det indeksår, der står i policen.

Der indekseres hvert år, medmindre andet fremgår af policen.

Indeksering sker på fornyelsesdagen.

Ophører indekset, vil reguleringen ske efter et andet årligt offentliggjort indeks fra Danmarks Statistik, som angiver den gennemsnitlige lønudvikling.
Gebyr ved forkortet opsigelse af forsikring
Vi opkræver ikke gebyr ved forkortet opsigelse (opsigelse med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned).
Gebyrer for opdelt betaling

Månedlig betaling medfører et tillæg på 4%.

Kvartårlig betaling medfører et tillæg på 3%.

Halvårlig betaling medfører et tillæg på 2%.

Gebyrer for opkrævning

Betaling via Betalingsservice er 6 kr.

Betaling via indbetalingskort er 30 kr.

Gebyrer for opkrævning dækker vores omkostninger ved opkrævningen. En del af opkrævningsgebyret for betaling via Betalingsservice betaler vi til Nets.

Lovbestemte afgifter

Miljøbidrag på bilforsikringen på 84 kr. pr. år.

Naturskadeafgift på i alt 40 kr. pr. år på bygning- og indboforsikringer. Bemærk at vi opkræver Naturskadeafgift ved den første opkrævning i kalenderåret.

Bidrag til garantifonden 40 kr. pr. år. på indbo-, hus- og sundhedsforsikringer.

Skadeforsikringsafgift på 1,1 % af prisen på alle forsikringer - dog ikke ansvarsforsikring på bil-, motorcykel-, knallert- og lystbådforsikringen.

Statsafgifter, som udgør 42,9 % af prisen på ansvarsforsikringen på bil og motorcykel, 1 % på lystbådforsikringen og 230 kr. pr. år på knallertforsikringen.

Rykkergebyr

Betaler du ikke din forsikring til tiden, sender vi først en påmindelse om, at du skal betale og herefter en rykker.

Hvis vi sender dig en rykker, lægger et vi gebyr på 100 kr. oven i regningen.

Spar penge på dine forsikringer

Billigere at betale helårligt
Betaler du din forsikring månedligt, kvartårligt eller halvårligt, kan du med fordel skifte til helårlig betaling.
Undgå rykkergebyr

Betaler du ikke din forsikring til tiden, sender vi først en påmindelse om at du skal betale og herefter en rykker. Hvis vi sender dig en rykker, lægger et vi gebyr på 100 kr. oveni regningen.

Tilmeld dine forsikringer Betalingsservice, og undgå høje rykkergebyrer. 

Betalingsservice

Tilmelder du dine forsikringer Betalingsservice, slipper du for at betale opkrævningsgebyret på 30 kr., som er på indbetalingskortet. Med Betalingsservice betaler du kun 6 kr. pr. gang. 

Sådan gør du for at tilmelde til Betalingsservice
Du kan nemt tilmelde din forsikring til Betalingsservice via Min Side, så sørger vi for, at den bliver tilmeldt. Du kan se på Min Side, om du har regninger, der ikke er tilmeldt betalingsservice.