Sådan køber du

Hvis du ikke har indboforsikring hos os

Vores rejseforsikring er et tilvalg til din indboforsikring. Du skal derfor have indboforsikring hos os, for at kunne købe rejseforsikringen.

 

Se indboforsikringen

Hvis du har indboforsikring hos os

Har du allerede din indboforsikring hos os, kan du tilvælge rejseforsikringen på din indboforsikring via Min Side.

 

Log på Min Side

Ring til os, hvis du har spørgsmål. Eller bestil et opkald

33 95 76 81

Tak for din opkaldsbestilling.

Vi ringer tilbage hurtigst muligt.

Vi oplevede en fejl. Venligst tjek dine indtastninger.

Mand sidder i stolen med sin telefon i hånden, hvor indboforsikringen også dækker elektronik.

Har du spørgsmål til rejse- og afbestillingsforsikringen?

Dækning

Dækker
Dækker
Tilvalg
Sygdom og tilskadekomst
Dækker rimelige og nødvendige udgifter til behandling og undersøgelse ved akut sygdom og ved tilskadekomst.

Du kan have brug for en medicinsk forhåndsvurdering, hvis du har en bestående sygdom, eller hvis du inden for de sidste 2 måneder før afrejse har været syg eller er kommet til skade.

Tag en test her på siden, og se om du har brug for en medicinsk forhåndsvurdering.
 
Ekstraudgifter
I forbindelse med sygdom og tilskadekomst dækkes rimelige og nødvendige ekstraudgifter til fx hotel og forlængelse af din rejseforsikrings dækningsperiode.
 
Tandbehandling, fysioterapi m.m.
Tandbehandlinger i Europa er dækket med højst 1.000 kr.

Tandbehandlinger uden for Europa er dækket med højst 10.000 kr.

Tyggeskader er dækket med højst 1.000 kr.

Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør og zoneterapeut er dækket med højst 10.000 kr.
 
Krisehjælp
Psykologisk krisehjælp gennem Falck. Bliver du fx overfaldet, udsat for røveri, eller er du involveret i en ulykke, kan du som minimum få telefonisk krisehjælp.
 
Syge- og hjemtransport
Dækker udgifter til syge- og hjemtransport i forbindelse med sygdom og tilskadekomst, der er dækket af forsikringen.

Dækker også udgifter til hjemtransport af din eller sygeledsagers bil, når det, på grund af sygdom, tilskadekomst eller hjemkaldelse (dækket af forsikringen), ikke er muligt at køre bilen hjem selv.
 
Forsinket bagage
Dækker rimelige og nødvendige udgifter til erstatningskøb/leje, når din bagage er forsinket i mere end 5 timer.

Erstattes med højst 1.300 kr. pr. bagage pr. dag og højst 5.200 kr. pr. bagage. Den samlede erstatning kan højst udgøre 20.800 kr. pr. skade.
 
Selvrisiko på lejebil
Vi erstatter selvrisiko fra 2.500 kr. op til 25.000 kr. Det vil sige, du skal selv betale de første 2.500 kr. af den opkrævede selvrisiko.

Det er et krav, at den lejede bil er ansvars-, tyveri og kaskoforsikret gennem udlejningsselskabet.
 
Ødelagte feriedage
Dækker feriedage, der bliver ødelagt, fordi du bliver syg eller kommer til skade. Vi dækker højst to sikrede, og hver sikret kan få op til 45.000 kr. i erstatning.
 
Erstatningsrejse
Dækker når en sikret bliver indlagt på hospitalet eller transporteret hjem på grund af sygdom eller tilskadekomst, når det berører mindst halvdelen af ferien.

Vi dækker alle medrejsende sikrede, og hver sikret kan få op til 45.000 kr. i erstatning.
 
Rejsedokumenter
Dækker tyveri eller beskadigelse af rejsedokumenter, fx billet og pas.
 
24-timers alarmcentral
Vi har et samarbejde med Falck, der sikrer dig adgang til akut hjælp 24 timer i døgnet i hele verden.
 
Tidlig hjemrejse
Dækker hvis en rejseledsager ikke støder til rejsen som planlagt, og du derfor må fortsætte rejsen alene. Det er et krav, at rejseledsagerne har ret til erstatning på en afbestillingsforsikring.

Dækker også, hvis du må afbryde din rejse for at deltage i en begravelse i Danmark.
 
Forsinket transportmiddel
Dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter med højst 1.300 kr. pr. påbegyndt døgn ved visse forsinkelser i fly, tog, skib og bus.

Der kan dækkes med højst 5.200 kr. pr. sikret.
 
Forsinket fremmøde
Dækker hvis du uforskyldt og uforudseeligt kommer for sent til fly, bus, skib eller tog.

Dækker også ved flyskifte i samme lufthavn, hvor den officielle transfertid er overholdt.
 
Hjemkaldelse/rejseafbrydelse
Dækker merudgifter til hjemrejse, når ferien må afbrydes fx på grund af dødsfald i nærmeste familie eller indbrud/brand i egen bolig.
 
Sygeledsagelse
Dækker udgifter til at op til tre medrejsende kan ledsage en sikret ved akut sygdom, tilskadekomst eller død.

Hotelophold dækkes med højst 1.250 kr. pr. person pr. døgn.

Udgifter til lokaltransport dækkes med højst 1.000 kr.
 
Tilkaldelse
Dækker udgifter til at op til tre personer kan rejse fra Danmark for at ledsage en sikret ved alvorlig og akut sygdom og tilskadekomst samt ved død.

Hotelophold dækkes med højst 1.250 kr. pr. person pr. døgn.

Udgifter til lokaltransport dækkes med højst 1.000 kr.
 
Lægelig fejlbehandling
Dækker varigt men, som er en følge af fejlbehandling af sygdom eller tilskadekomst dækket på rejseforsikringen.

Det er en betingelse for dækning, at fejlbehandlingen vil give erstatning efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.
 
Overfald
Dækker personskade i forbindelse med overfald, med det beløb en skadevolder efter dansk retspraksis skulle betale ifølge lov om erstatningsansvar.
 
Evakuering og tilbageholdelse
Dækker udgifter til evakuering og tilbageholdelse, hvis der udbryder krig, ved terroraktioner, ved naturkatastrofer m.m.
 
Eftersøgning og redning
Dækker udgifter til eftersøgning og redning med højst 100.000 kr. pr. sikret. I alt dog højst 1 mio. kr.
 
Skade på feriebolig m.m.
Dækker rimelige og nødvendige udgifter:

• Til leje af ny tilsvarende feriebolig/hotelværelse, når den feriebolig/det hotelværelse du, skulle have boet i, ikke kan bruges på grund af en skade.

• Til leje af tilsvarende autocamper, campingvogn eller båd, hvis der sker en kaskoskade under rejsen, som gør, at du ikke kan bruge den autocamper, campingvogn eller båd, der var planlagt at bruge.

Forsikringen dækker med højst 6.500 kr. pr. uge og 15.000 kr. pr. rejse sammenlagt for alle sikrede.
 
Erstatningsbil eller -motorcykel
Dækker udgifter til erstatningsbil eller -motorcykel, hvis den bil eller motorcykel som skulle have været brugt på rejsen, bliver ramt af en skade i Danmark inden feriens start.

Forsikringen dækker med højst 25.000 kr.
 
Bagage
Din bagage er dækket på din indboforsikring med op til 10 % af din indbosum. Under rejser er forsikringen udvidet til at dække bortkomst og beskadigelse af rejsegods, der er overdraget til andre, fx et flyselskab.

Vær opmærksom på at bl.a. penge, smykker, guld og sølv ikke er dækket ved bortkomst eller beskadigelse.
 
Ansvar og sikkerhedsstillelse
Ansvarsdækningen på din indboforsikring suppleres på rejseforsikring med dækning ved ansvar for skade på hotelværelse, lejet feriebolig og indbo på værelset/i boligen.
 
Afbestilling
Det kan være en god idé, at du køber en afbestillingsforsikring, der dækker den ikke-refunderbare del af rejsens pris, fx transport, ophold, forplejning, sikrede skal betale, når rejsen afbestilles på grund af fx akut sygdom. Den maksimale erstatning er 45.000 kr. pr. forsikrede.

Husk at købe afbestillingsforsikringen, inden du bestiller rejsen.

Har du en bestående sygdom, eller har du inden for de sidste to måneder været i kontakt med læge, hospital eller anden behandler i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst og skal til at bestille rejse, er det en god idé at undersøge, om det har betydning for din dækning. Det samme gælder, når du skal betale 2. rate.

Du kan tage en test her på siden og se, om du har brug for en medicinsk forhåndsgodkendelse.
 
Kundeservice