Kurv
Min Side

Muligheder for erstatning fra en ansvarlig modpart

Har du været ude for en personskade, hvor der er en ansvarlig modpart, kan du have krav på erstatning i henhold til Erstatningsansvarsloven. Ofte vil modpartens ansvarsforsikringsselskab gøre dig opmærksom på denne praksis. Se nedenfor, hvad du har mulighed for at få erstattet. 

Kilde: Forsikring & Pension

Se, hvad du har mulighed for at få erstattet fra en ansvarlig modpart

Udgifter til behandling

Du kan få erstattet de udgifter til behandling, som ikke bliver betalt fra anden side (fx den offentlige sygesikring eller en ulykkesforsikring). Det kan være udgifter til medicin, fysioterapi, kiropraktorbehandling, hjælpemidler og hjemmehjælp, som lægen har ordineret eller rimelige udgifter til transport til og fra behandlingssted.

Fremtidige helbredelsesudgifter bliver erstattet med et kapitalbeløb, der udbetales på én gang og udregnes efter regler, der er fastsat i loven.

Svie og smerte
Godtgørelse for svie og smerte ydes som kompensation for det ubehag og de smerter, som et uheld medfører. Godtgørelsen kan kræves for perioden fra tidspunktet for uheldet, og normalt så længe du er sygemeldt. Godtgørelsen bliver givet efter en fast takst.
Skader på ejendele
Hvis du på grund af uheldet får ødelagt fx dit tøj, din cykel eller andet, betaler den ansvarlige eller dennes ansvarsforsikring dit økonomiske tab, medmindre din egen indboforsikring dækker. Har du fået skader på dine ejendele, skal du derfor først anmelde skaderne på din indboforsikring.
Tabt arbejdsfortjeneste
Har du tab af indtægt som følge af uheldet, kan du kræve hele tabet erstattet. Du får erstatning fra det tidspunkt, hvor uheldet skete, og indtil du kan begynde at arbejde igen. Medfører skaden, at du vil få et varigt erhvervsevnetab, får du erstatning frem til det tidspunkt, hvor det er muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over din fremtidige erhvervsevne.
Varigt mén

Får du varige gener i din dagligdag på grund af uheldet, kan du kræve godtgørelse for varigt mén.

Størrelsen af dit men angives i ménprocent. Det er et lægeligt skøn, der afgør, hvor stort dit men bliver. Det skal være mindst 5 pct., for at du kan få godtgørelse. Er du fyldt 40 år, bliver godtgørelsen reduceret.

Godtgørelsen gives efter faste takster og udbetales på én gang.

Advokatomkostninger
Bliver din personskade dækket af en ansvarlig modparts ansvarsforsikring, kan du i visse situationer få dækket rimelige omkostninger til advokathjælp via denne forsikring. Det gælder dog ikke i mindre personskadesager, hvor erstatningsopgørelsen er relativt ukompliceret, men kun ved større og alvorlige personskadesager, fx hvis du mister en del af erhvervsevnen og/eller får varigt mén.

Find svar på spørgsmål til anmeldelsen på ulykkesforsikringen

Kan jeg anmelde min arbejdsskade på min ulykkesforsikring?
Ja, hvis du har købt en heltidsulykkesforsikring.
Hvordan anmelder jeg en tandskade på mit barn?
Har dit barn fået skade på sine tænder som følge af en ulykke, kan du nemt anmelde skaden digtalt via Min Side.
Hvordan er mit barn dækket på ulykkesforsikringen?

Dine børn skal have deres egen ulykkesforsikring, for at være dækket. 

Læs om vores børneulykkesforsikring.

Hvordan får jeg refusion for behandling?

Din behandler kan sende regning og modtage betaling direkte fra os, eller du kan selv uploade regning og notere at den er betalt, hvorefter vi refunderer beløbet til dig.

Vær opmærksom på, at vi indhenter eller fratrækker tilskud, som du kan være berettiget til fra Sygeforsikringen Danmark.

Dækker forsikringen udgifter til behandling?

Udgifter til behandling hos fx fysioterapeut eller kiropraktor er omfattet af ulykkesforsikringen ved en dækningsberettigende skade.

Når du har anmeldt din skade, tager vi stilling til, om forsikringen dækker i henhold til forsikringsvilkårenes maksimale tilskud til behandlinger. 

Hvad dækker ulykkesforsikringen?

Ulykkesforsikringen dækker varigt men som følge af en ulykke, udgifter til behandling, tandskade og dødsfald ved en dækningsberettigende skade.

Ulykkesforsikringen dækker ikke svie og smerte eller tabt arbejdsfortjeneste.

Hvornår skal jeg anmelde min skade som følge af en ulykke?

En skade kan som udgangspunkt anmeldes indtil 3 år efter, den er sket.

Du skal dog til enhver tid kunne dokumentere skaden via dokumentation fra læge, behandler eller hospital tilbage fra da skaden skete.

Hvordan anmelder jeg et dødsfald som følge af en ulykke?
Vil du anmelde et dødsfald, der er sket som følge af en ulykke, skal du ringe til os på 33 48 58 55, så sender vi en anmeldelse til dig.