Sand, storby eller begge dele? Du bestemmer selv din destination

Vi trækker lod om 2 x rejsegavekort på 15.000 kr. blandt alle, der køber en eller flere forsikringer digitalt på lb.dk, inden året slutter.

Hvis ikke du mangler forsikringer, kan du i stedet glæde dig over, at loyalitetsrabatten er ekstra stor i år. Og at vores fællesskab bliver stærkere, jo flere vi er. Se konkurrencevilkår

 

Få din pris, når du ringer til os. Eller bestil et opkald

33 95 76 81

Tak for din opkaldsbestilling.

Vi ringer tilbage hurtigst muligt.

Vi oplevede en fejl. Venligst tjek dine indtastninger.

Du kan også selv beregne din pris her på skærmen

Beregn Pris

Dækning

Dækker
Børneulykke
Børnesygdom
Varigt mén på grund af ulykkestilfælde
Det er muligt at vælge dækning fra 5% eller 10% af din sum på varigt mén. Et varigt mén eller méngraden er det et mål for de gener, du har fået som følge af din skade.
Procentsatsen du vælger, har betydning når din erstatning for det varige mén / méngraden skal opgøres. Her anvendes Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel.
Dvs. den erstatning du får, svarer til den procentdel af din sum som din méngrad er sat til.
Tandskader
Dækker rimelige udgifter til tandbehandling som følge af et ulykkestilfælde.
Farlig sport
Forsikringen dækker varige mén som følge af ulykkestilfælde, der er opstået under udøvelse af farlig sport, fx dykning, kampsport eller go-cartløb.
Særlig tillægserstatning til børn under 18 år
Vi udbetaler et engangsbeløb, hvis et barn under 18 år får et varigt mén på 30 % eller mere. Erstatningen udbetales til forsikringstageren til fri rådighed.
 
Tillægserstatning ved men over 30 %
Giver ret til dobbelterstatning ved varigt mén over 30 %.
Udgifter til behandling
Dækker nødvendige udgifter med op til 7.400 kr. (2022) til behandling hos læge, fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog som følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde.
Begravelsesdækning
Ved død dækker vi begravelsesudgifter med 50.000 kr.
Dækker indtil barnet er 21 år
Forsikringen dækker, indtil barnet er 21 år.
Heltidsdækning
Dit barn er dækket døgnet rundt.
Kritisk sygdom
Du får erstatning på 100.000 kr., hvis dit barn får en diagnose på en kritisk eller alvorlig sygdom. Se den komplette liste over sygdomme i vilkårene.
 
Varigt men på grund af sygdom
Dækningen giver erstatning, hvis dit barn får varige mén på grund af sygdom. Erstatningen bliver beregnet ud fra en forsikringssum på 1.200.000 kr.

 

Kan jeg blive medlem

Her er nogle af de større professioner, som giver mulighed for at købe forsikringer i Bauta Forsikring:

  • Sygeplejersker
  • Læger
  • Jordemødre
  • Fysioterapeuter
  • Bandagister


Se flere muligheder her

  • Socialrådgivere
  • Psykomotoriske terapeuter
  • Radiografer
  • Ergoterapeuter
  • Social- og sundhedsassistenter

Ofte stillede spørgsmål

Skal jeg kontakte jer, hvis jeg får flere børn?

Ja, hvis du ønsker, at søskende skal have en ulykkesforsikring, skal du kontakte os. Det er kun de børn, der har en police, der er forsikret.

Hvad betyder méngrad?

En méngrad er et mål for de gener, du i det daglige har af din skade, dvs. i forhold til at klare en almindelig dagligdag i hjemmet.

Ulykkesforsikringen giver dig ret til erstatning, hvis du får en skade, der giver dig et varigt mén. Erstatningen kan fx bruges til indretning af hjemmet, hjælpemidler, køb af praktisk hjælp og fysioterapi.

Vi følger Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel, når vi opgør størrelsen af din méngrad. Den erstatning, du får, svarer til den procentdel af din sum, som din méngrad er sat til. Ved méngrader på over 30% får du dobbelt erstatning.

Ulykkesforsikringen dækker ikke tab af arbejdsevne
Méngraden siger ikke noget om din evne til at passe dit normale arbejde. Og ulykkesforsikringen dækker ikke tab af din erhvervsevne.

Derfor er det vigtigt, at du supplerer din ulykkesforsikring med en erhvervsevnetabsforsikring, så du også sikrer din løbende indtægt fremover. Kontakt os for at høre nærmere.

Når du skal vælge méngrad
Du kan vælge méngrad fra 5%. Du kan dog gå op i méngrad, hvis du vil have en billigere forsikring. Så skal der en større skade til, før du får erstatning. Jo lavere méngrad på forsikringen, jo mindre skade skal der til for at udløse erstatning.

Skal jeg betale skat af erstatningen?

Erstatningen er skattefri.