Kurv
Min Side
Pige sidder i ladcykel, hvor børneulykkeforsikringen dækker pigen i tilfælde af uheld, men indboforsikringen dækker ladcyklen.

Har du en ulykkesforsikring til dit barn?

Der bliver spillet bold, løbet, klatret og leget på skolernes og daginstitutionernes legepladser. I ny og næ kommer børnene til skade og af og til også så slemt, at der kommer en forsikringsanmeldelse ud af det.

Publiceret 17. oktober 2022

Mange forældre tror, at deres børn er ulykkesforsikret gennem indboforsikringen, eller at skolen har en forsikring, der dækker, hvis deres barn kommer til skade på skolens legeplads eller under en fodboldkamp i skolegården.

Skoler og daginstitutioner har ikke længere en forsikring, der dækker børnene, da det siden 2012 ikke har været tilladt for kommunerne at forsikre børnene i institutionerne.

Indboforsikringen dækker ikke, hvis dit barn selv kommer til skade. Den dækker kun familiens indbo, og hvis dit barn er skyld i, at andre kommer til skade eller ødelægger andres ting.

Dit barn er heller ikke automatisk dækket af din ulykkesforsikring. Du kan købe en børneulykkesforsikring som en selvstændig forsikring til dit barn.

Dit barn skal have en ulykkesforsikring for at få dækning, hvis det kommer til skade på legepladsen eller under en fodboldkamp i børnehaven eller skolen. Ulykkesforsikringen dækker varige følger efter en ulykke.

Tandskader hos børn under 18 år

Selv om børn er omfattet af den offentlige tandpleje, indtil de er 18 år, skal du alligevel anmelde en tandskade til en eventuel børneulykkesforsikring.

I nogle tilfælde er det nemlig først muligt at lave tandskader på børn helt færdige, efter at de er fyldt 18 år. Her har du brug for en børneulykkesforsikring, hvis du vil have dækket tandlægeregningen.

Vores ulykkesforsikring til børn

Har du eller får du flere børn, skal du selv kontakte os for at oprette en selvstændig ulykkesforsikring til dit barn.

En ulykkesforsikring hos os dækker varige men efter en ulykke. Forsikringen dækker uden tidsbegrænsning under rejser i Europa.

Børn under 21 år, der står på policen, er dækket hele døgnet, også hvis de har et fritidsjob.

Sygdomsdækning til børn

Udvider du ulykkesforsikringen med sygdomsdækning, får dit barn også erstatning for men, der skyldes sygdom og dækning for kritiske sygdomme. Det kan lette den økonomiske situation i en svær tid.

Læs om børneulykkesforsikringen

Se pris på ulykkesforsikring til børn