Vil du også have en indboforsikring, der er Bedst i test?

Vores indboforsikring sikrer dig og dine ting, fx møbler, tøj og cykel. Både ude og hjemme. Og hele 6 gange har indboforsikringen vundet Bedst i test hos Tænk.

- Dækker alle familiemedlemmer i din husstand
- Indeholder dækning for både ansvar og retshjælp
- Giver ekstra elektronikdækning med Indbo PLUS
- Vælg Cykel PLUS, hvis du kører el-, lad- eller racercykel

På Min Side kan du udvide med Rejseforsikring Verden, der også er kåret Bedst i test.

Få din pris på 2 minutter
Piger bager med bedsteforældre i køkkenet, hvor indboforsikringen også dækker.

Få din pris, når du ringer til os. Eller bestil et opkald

Du kan også selv beregne din pris her på skærmen

Beregn pris

Sådan dækker indboforsikringen

Standarddækninger

Tyveri

Dækker forskellige former for tyveri fx fra bygning, tricktyveri, tyveri ved brug af vold og tyveri fra biler og lign.

Dækker også skade på dine ting sket ved overfald.

Ansvar
Dækker, hvis du ved en uagtsomhed bliver erstatningsansvarlig for skade på ting eller personer. Og hjælper med at friholde dig, hvis der rejses et uberettiget krav.
Rejsegods

I de første 3 måneder af din rejse til udlandet er dit rejsegods dækket med op til 10 % af din indbosum.

Forsikringen er under rejser udvidet til også at dække bortkomst og beskadigelse, når dit rejsegods er overdraget til andre fx flyselskabet.

Vær opmærksom på at bl.a. penge, smykker, guld og sølv ikke er dækket ved bortkomst eller beskadigelse.

Cykeltyveri

Dækker cykler og tilbehør med højst 15.800 kr. (2023) pr. cykel pr. skade.

Har du en særligt dyr cykel, fx en ladcykel på el eller en racercykel, er Cykel PLUS måske noget for dig. Du finder den længere nede.

En elcykel, der højst kan køre 25 km/t, betragtes som en cykel. En elcykel, der kan køre mere end 25 km/t, betragtes som en knallert (speed pedelec). Kan din elcykel køre mere end 25 km/t, skal du derfor købe en forsikring til knallert, der blandt andet indeholder en lovpligtig ansvarsforsikring.

Forlades din cykel ikke i forsvarlig aflåst bygning eller lokale, skal den være forsynet og aflåst med lås, der er godkendt af Varefakta.   

Brand

Dækker skade forvoldt af en løssluppen flammedannede ild, der ved egen kraft har bredt sig.

Skade sket ved eksplosion og ved direkte lynnedslag dækkes også som brand.

Vand

Dækker bl.a. skade når vand strømmer ud fra synlige installationer eller siver ud fra skjulte installationer.

Dækker også skade sket pga. oversvømmelse i forbindelse med voldsomt sky- eller tøbrud, og vandet trænger ind gennem naturlige åbninger i bygningen eller stiger op gennem afløbsledninger. 

Storm
Dækker skade på genstande i bygning sket ved storm.
Hærværk
Dækker skade forvoldt med vilje og i ond hensigt af personer, som ikke har haft lovlig adgang til forsikringsstedet.
Køle- og dybfrost
Dækker skader på varer i køleskab og fryser ved tilfældig afbrydelse af strømmen eller svigt af anlægget. 
Retshjælp
Dækker udgifter til advokat ved visse retssager med op til 225.000 kr. pr. sag. Der gælder særlige regler for ankesager.
ID-tyveri
Du kan få hjælp til at forebygge, opdage og begrænse identitetstyveri. Vi hjælper dig bl.a. med at afvise uberettiget krav og kan give dig gode råd til at forhindre identitetstyveri.
Psykologisk krisehjælp
Dækker udgifter til psykolog via Falck ved bestemte kriser, fx dødsfald eller livstruende sygdom blandt nære pårørende, visse typer af ulykker, indbrud og indbrudsforsøg, skilsmisse, abort og ID-tyveri. Ring til Falck på: 70 15 55 00.

Tilvalg

Indbo PLUS (Pludselig skade, el- og elektronikskade)

Indbo PLUS dækker:

 • Pludselig skade på dit almindelig og særlige private indbo herunder pludselig skade på elektriske apparater
 • El-skade, som er skade på elektriske apparater sket ved kortslutning, induktion, overspænding eller lign.
 • Elektronikskade fx funktionsfejl, mekanisk og elektronisk svigt. 

Der er en selvrisiko på 1.210 kr. (2023) ved enhver skade.

Erstatningen for el-og elektronikskade er begrænset til 39.300 kr. (2023) pr. apparat og 116.900 kr. (2023) pr. skade

Cykel PLUS

Med Cykel PLUS forhøjer du dækningen pr. cykel pr. skade til 60.000 kr. fra 15.800 kr. (2023). Samtidig udvides forsikringen til også at dække skader sket ved færdselsuheld fx styrt på cyklen, under transport af cyklen samt hærværk. Så dækningen er både relevant for dig med en ekstra dyr cykel, og for dig som vil have den bedste dækning på din cykel.

Særligt aflåsningskrav: Forlades cyklen ikke i forsvarlig aflåst bygning eller lokale, skal den være forsynet og aflåst med to låse, der er godkendt af Varefakta, og mindst en af låsene skal være fastgjort til en permanent genstand gennem stellet.

For cykler med carbonstel er der en selvrisiko på 5.000 kr. ved færdselsuheld og ved skade sket under transport af cyklen.  

Glas og sanitet

Du kan udvide din forsikring til at dække brud på glas og sanitet, som du ejer eller har vedligeholdelsespligten for.

Som lejer har du typisk alene vedligeholdelsespligten for låse og nøgler, men du kan have aftalt med din udlejer, at du har vedligeholdelsespligten for andet fx glas og sanitet.

Udvidelsen kan være nødvendig, hvis den bygningsforsikring, der er på ejendommen, ikke har en særlig dækning for glas og sanitet. Bor du i eget hus, skal du købe dækningen på din husforsikring.

Ved glas og sanitet forstås bl.a. ruder, glaskeramiske kogeplader, håndvaske og toiletkummer.

Ekstra sum for guld, sølv, smykker m.m.
Guld, sølv, smykker, frimærke- og møntsamlinger er dækket med op til 15 % af din indbosum. Ønsker du en højere dækningssum, kan du udvide summen.
Rejseforsikring
Dækker dig og din husstand på rejser i hele verden i op til 60 dage – også på skiferier og rejser til USA . 

Indbo PLUS dækker pludselige skader og er særligt god til elektronik

Hvis du træder på dine briller, spilder kaffe i tastaturet, flækker din mobilskærm eller på anden måde ødelægger dine ting pludseligt, vil du ofte være dækket med Indbo PLUS – et tilvalg, som både dækker pludselige skader, og som giver dig en ekstra god elektronikdækning.

Har du allerede vores indboforsikring, kan du nemt tilføje Indbo PLUS på Min Side. Er du ikke medlem hos os endnu, kan du beregne din pris herunder.

Beregn pris

Skal vi også dække din dyre cykel? Vælg Cykel PLUS

Din trofaste racer, ladcyklen til de små eller sidste nye elcykel. Hvis du har en cykel af den dyre slags, er det en god idé at få den godt dækket.

Cykel PLUS er et tilvalg til din indboforsikring. Den dækker flere typer skader, fx tyveri og færdselsuheld, med op til 60.000 kr.

Har du allerede vores indboforsikring, kan du nemt tilføje Cykel PLUS på Min Side. Er du ikke medlem hos os endnu, kan du beregne din pris herunder.

Beregn pris

Find svar i FAQ

Er min kæreste dækket, hvis vi flytter sammen?

Ja, din kæreste er dækket på lige fod med dig, hvis I har samme folkeregisteradresse. Din kæreste behøver ikke være registreret på forsikringspolicen eller være medlemsberettiget.

Får jeg rabat, hvis jeg har en tyverialarm?

Du kan få rabat på indboforsikringen, når du har en godkendt tyverialarm, det vil sige, at alarmen har overførsel til en godkendt alarmcentral, og at der kommer en vagt fra en godkendt central ud, når alarmen går.

Har du fx købt et alarmsystem fra TDC, hvor du selv og 5 andre får besked via SMS og video, hvis alarmen går, er der IKKE overførelse til en godkendt vagtcentral og dermed ingen rabat på indboforsikringen.

Se liste over godkendte alarmcentraler 

Er du allerede forsikret hos os og har en godkendt tyverialarm, kan du fremover modtage rabatten. Ring til os så hjælper vi dig.

Er min speed pedelec dækket af forsikringen?

Nej, en speed pedelec er ikke dækket af indboforsikringen, den betragtes som en stor knallert, da den kan køre 45 km/t.

El-cykler der kan køre mere end 25 km/t betragtes som knallerter og er ikke dækket af indboforsikringen. Hverken ansvar for skader eller skader på køretøjet er dækket af indboforsikringen.

Det er et lovkrav, at du har særskilt ansvarsforsikring på sin speed pedelec. Du skal købe en knallertansvarsforsikring og kan udvide med kaskodækning, hvis du ønsker at forsikre din speed pedelec.

Jeg er flyttet, hvordan ændrer jeg adresse?
Når du flytter din adresse i folkeregistret, flytter indboforsikringen automatisk med dig, og vi får besked. Du behøver derfor ikke gøre noget aktivt.

Hvis du har hemmelig adresse
Har du hemmelig adresse, får vi ikke oplysningerne automatisk, og du skal derfor selv kontakte os.

Når du flytter, har du dækning på både ny og gammel adresse i op til 12 måneder, dog er genstande, som ikke skal med til ny adresse, kun dækket i 3 måneder, fra du er flyttet.

Vær opmærksom på at få opdateret din indbosum, når du flytter, hvis du fx får dyrere møbler eller andet.
Dækker forsikringen ting, jeg har opmagasineret?

Ja, dine ting er dækket ved brand, indbrudstyveri og vandskade, når du opmagasinerer dem hos opmagasineringsfirmaer i et godkendt opbevaringsmagasin, en godkendt flyttevogn eller container. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Vær opmærksom på, at penge og særlige private værdigenstande, fx guld, sølv, smykker og lignende, ikke er dækket under opmagasinering.

Hvem er dækket af indboforsikringen?

 Indboforsikringen dækker følgende personer, som har samme folkeregisteradresse som dig:

 • Familiemedlemmer, herunder din partner og dine/din partners børn
 • Én bofælle (bor I flere sammen, er det kun dig, der er dækket)
 • Fastboende medhjælp, au pair og udvekslingsstudenter 

Forsikringen dækker også:

 • Dine/din partners udeboende børn under 21 år, når de ikke lever i fast parforhold eller har børn
 • Din partner, der er flyttet på plejehjem eller i beskyttet bolig
Hvad jeg skal forsikre mit indbo for?

Det er vigtigt, at den sum, du har forsikret dit indbo for, svarer til den faktiske værdi af dit indbo.

Er din forsikringssum sat for lavt, har du betalt for lidt for din forsikring, og vi har ret til at foretage et forholdsmæssigt fradrag i din erstatning efter en skade – også selv om skaden kun har ramt en del af dine ting.

Når du skal vurdere, hvor meget du skal forsikre dit indbo for, skal du tage udgangspunkt i, hvad det vil koste at erstatte alle de ting, du har i din bolig, hvis den fx brænder.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige maksimum-grænser for bl.a. smykker og cykler.

Hvor meget er min bagage dækket for under rejse?
Din indboforsikring dækker bagage med op til 10 % af den samlede indbosum, når du rejser. Se din police på Min Side for din samlede indbosum.
Er mit erstatningsansvar på fx studieture dækket?

Som lærer arrangerer du måske en gang imellem aktiviteter for dine elever, som ligger udover dit egentlige arbejde.

Alle lærere, der er forsikret hos os, har en udvidet ansvarsforsikring, der sikrer, at de ikke kommer i en situation, hvor der hverken er dækning på din private ansvarsforsikring eller den forsikring, der dækker under arbejde på skolen.

Hvis der skulle ske et uheld i forbindelse med et arrangement, du er med til at arrangere for dine elever, og du bliver mødt med et erstatningskrav i den forbindelse, betyder den udvidede ansvarsforsikring, at din indboforsikring hos Lærerstandens Brandforsikring dækker hjælp til at afvise eller erstatte erstatningskrav, der ikke er dækket af skolens eller anden forsikring.

Har du en studieforsikring dækker den også ansvar i forbindelse med praktik, hvis det ikke er dækket på praktikstedets eller anden forsikring. Det gælder både i Danmark og i udlandet.

Brug for hjælp?

 • Til at købe forsikring?
 • Til at anmelde en skade?
 • Andre spørgsmål?
Få hjælp her

Kend dine vilkår

Produktinformationsdokument (PID) Indbo

Se oversigt over dækninger m.m.
Downloadpdf

Vores nyeste vilkår til indboforsikringen.

Har du forsikring hos os, log på Min Side, og se dine vilkår.
Downloadpdf

Vores nyeste retshjælpsvilkår.

Har du forsikring hos os, log på Min Side, og se dine vilkår.
Downloadpdf