Liv og pensionsforsikring

  • Giver erstatning til efterladte ved død
  • Økonomisk sikring ved invaliditet
  • Sikrer egen alderdom  

  Med en Liv og pensionsforsikring er du og din nærmeste familie bedre sikret økonomisk ved død, invaliditet og pensionering. Du køber forsikringen gennem AP Pension. Du kan købe forsikringen, hvis du er mellem 18-50 år.

Kontakt os for tilbud

Dækning

Dækker
Gruppelivsforsikring
Gruppeinvalidepension
Kritisk sygdom
Erstatning til efterladte ved død
Har du ægtefælle/samlever eller mindreårige børn, anbefaler vi, at du køber en livsforsikring, hvis du ikke har en livsforsikring gennem dit arbejde.

Forsikringen koster (2019):

1.272 kr. pr. år ved en sum på 540.000 kr.
2.544 kr. pr. år ved en sum på 1.080.000 kr.
3.048 kr. pr. år ved en sum på 1.293.100 kr.

Forsikringen kan suppleres med en invalidedækning, der udbetales ved varigt tab af 2/3 af erhvervsevnen i mindst et år.

Forsikringen koster (2019):

1.200 kr. ved en invalidesum på 360.000 kr.
2.400 kr. ved en invalidesum på 720.000 kr.
 
 
Månedlig ydelse ved tab af arbejdsevne
Forsikringen giver dig en månedlig aftalt ydelse indtil du fylder 60 år, hvis du mister 2/3 af din erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykke.

Pris ved en årlig invalidepension (2019):

Forsikringen koster 2.076 kr. pr. år ved en sum på 55.900 kr.
Forsikringen koster 4.236 kr. pr. år ved en sum på 114.000 kr.
Forsikringen koster 5.940 kr. pr. år ved en sum på 160.000 kr.
Forsikringen koster 7.980 kr. pr. år ved en sum på 215.000 kr.
 
 
Engangsudbetaling kritisk sygdom
Vi anbefaler, at du køber en dækning for kritisk sygdom, der giver dig en engangsudbetaling i tilfælde af, at du får stillet en diagnose på en kritisk sygdom.

Forsikringen koster 1.512 kr. pr. år ved en sum på 177.000 kr. (2019).
 
 

Hør mere om mulighederne og få din pris

33 95 76 81

Tak for din opkaldsbestilling.

Vi ringer tilbage hurtigst muligt.

Vi oplevede en fejl. Venligst tjek dine indtastninger.

 

Kan jeg blive medlem

Her er nogle af de større professioner, som giver mulighed for at købe forsikringer i Bauta Forsikring:

 • Sygeplejersker
 • Læger
 • Jordemødre
 • Fysioterapeuter
 • Bandagister


Se flere muligheder her

 • Socialrådgivere
 • Psykomotoriske terapeuter
 • Radiografer
 • Ergoterapeuter
 • Social- og sundhedsassistenter

Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan købe forsikringen?

 • Er du mellem 18-60 år kan du købe Gruppeliv og kritisk sygdom.
 • Er du mellem 18-50 år kan du købe Gruppeinvalidepension.

For begge forsikringer gælder, at du skal afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger, for at kunne købe forsikringen hos os.

Det er en forudsætning, at du betaler forsikringen via Nets Betalingsservice.

Hvem udbetales livsforsikringen til ved død?

Ved død udbetales den aftalte sum til:

 1. Ægtefælle
 2. Samlever (kræver, at I har boet sammen i 2 år eller venter barn sammen)
 3. Børn eller børnebørn
 4. Arvinger efter testamente
 5. Andre arvinger

Hvis du ikke har nr. 1 i rækken, går du videre til nr. 2 i rækken osv.

Hvilke sygdomme betegner I som kritiske?

Forsikringen kan dække visse kritiske sygdomme, hvis du får stillet en af følgende diagnoser i forsikringstiden:

 • Visse former for kræft
 • Blodprop i hjertet
 • Bypass-operation
 • Hjerteklapkirurgi
 • Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi)
 • Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer
 • Visse godartede svulster i hjerne eller rygmarv
 • Blodprop i lungen
 • Dissemineret sklerose
 • Amyotrofi sk lateralsklerose
 • Muskelsvind
 • Kronisk nyresvigt
 • Organtransplantation
 • AIDS
 • HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte
 • Kronisk hjertesvigt
 • Svær sygdom i aorta
 • Livstruende hjerterytmeforstyrrelser
 • Parkinsons sygdom
 • Alzheimers sygdom
 • Creutzfeldt-Jacobs sygdom
 • Myasthenia gravis
 • Hjerne- eller hjernehindebetændelse, inkl. borreliainfektion
 • Større forbrænding
 • Blindhed
 • Døvhed

Forsikringen dækker aldrig kritiske sygdomme, som er diagnosticeret, før du købte forsikringen.

Ønsker du en nærmere definition af sygdommene eller kriterierne for udbetaling, kan du læse mere i vilkår for liv og pension-forsikringen.

Hvordan bestiller jeg liv og pensionsforsikringen?

Ønsker du et tilbud på Liv og pensionsforsikringen, kan du ringe eller skrive til os.

Hvornår ophører dækningen?

Din forsikring ophører med udgangen af den måned, betalingen af din forsikring stopper, dog senest når du fylder 65 år, eller hvis aftalen mellem AP Pension og os stopper, fordi den opsiges.
MainLayout.Basket [ ]